Mozart

HAR AMBISJONER: Korøvelsen i Grorud kirke ga tydelig beskjed om at koret har ambisjoner med fremførelsen av «Requiem». Foto:

Mozarts Requiem i Grorud kirke