Nærskog

DEN GODE SAMTALEN: Ikke overraskende var det flere som satt inne med gode historier, noe som gjerne skjer når man trekker fram gammel lokalhistorie og inviterer nærmiljøet. Foto: Martine Myhre
Søstrene Pihl:

– Røttene ligger i lokalhistorien 

Abonnement