Nasjonal transportsplan

Blant løftebrudd og forslag som ikke er gjennomført finner vi «Trondheimsveien omregulert til bygate», skriver Einar Spurkeland i Bullby. Her ser vi Trondheimsveien ved Linderud.

Lettlurte groruddøler