NBBL

NYTT PROSEJEKT: I 2014 var Bård Folke Fredriksen byråd for byutvikling, og la fram kommuneplanen som la til rette for den boligutbyggingen som i dag finner sted i dalbunnen. Nå har han muligheter til å følge opp det han en gang startet. Til venstre for Bård Folke Fredriksen bygger en av NBBLs store aktører OBOS boligområdet «Bien» på Vollebekk. Til venstre for åskammen i bakgrunnen ligger Årvoll - arena for en annen av  NBBLs store utbyggere, Ungdommens Selvbyggerlag (USBL). Foto:
Bård Folke Fredriksen tilbake i Groruddalen:

«Følger opp» jobben han gjorde som byråd

Abonnement