Nedre rommen

PLAN FOR NEDRE ROMMEN: Her ser vi EBYs tenkte planprogram for nedre Rommen (sort stiplet linje). Den blå stiplete linjen er potensielle føringer for Tokerudbekken. Det røde området er «usikkerhetssonen» knyttet til Fossumdiagonalen. (Illustrasjon: EBY) Foto:
Nytt forslag til utbygging på Nedre Rommen:

Plass til 5000 boliger

Abonnement
ILLUSTRASJON AV PLANENE: Området er her sett fra sør, med Østre Aker vei nærmest, og Rommensletta idrettspark til høyre (øst). Modellen viser omfanget av mulig ny bebyggelse, et nytt gatenett og nye grøntkorridorer på langs og tvers gjennom bebyggelsen. Illustrasjonen viser helhetsløsning for utvikling i området slik det var foreslått ved høringen av planprogrammet. Foto:
Naboene på infomøte om Nedre Rommen:

Positive til planene,
men mye å ta hensyn til

Abonnement
INVITERER TIL DIALOG: Seniorarkitektene Bruse Rognlien, Marte Slåstad og Stig Eide i plan- og bygningsetaten snakker her med BU-leder Rashid Nawaz i Bydel Stovner om planene for Nedre Rommen. I dag, onsdag, har alle mulighet til å være med på samtalen. Foto:
Åpent dialogmøte om Nedre Rommen:

Planene har nå tatt
noen skritt videre

Abonnement
LEI SEG: Byrådssekretær Frode Kyvåg (Ap) innrømmer at han har dårlig samvittighet for «Idrettens Hus – Nordbyen». Men forteller at de ikke klarer å finne de 5 millionene som skal til for å dekke driftskostnadene fra kommunen i 2017.
 Foto:

Klarte ikke finne pengene

Abonnement
FORKLARER MODELLEN: Stig Eide i Plan- og bygningsetaten forklarer tankegangen rundt utviklingen av Nedre Rommen til ivrige Stovner-beboere. Foto:
Rekordmange på folkemøte om Nedre Rommen:

– Blir ikke en ny drabantby

Abonnement
STORT OMRÅDE: Det planlegges byutvikling for Nedre Rommen. Seniorarkitekt Stig Eide i PBE, BU-medlem Bjørn Halme (Ap), BU-leder Rashid Nawaz (Ap) og enhetsleder i Groruddalsenheten PBE, Arne Bergsgard, ser utover nærings- og logistikkområde som skal transformeres til bolig, barnehager, skoler, sykehjem og parkområde. Men ikke før 2030.
 Foto:
Planprogram for Nedre Rommen:

Blir byområde
– på sikt

Abonnement