Oslotrær

LA DEG INSPIRERE: Halfrid Mytting Hagemoen (t.v.) og Kaja Bratt Bakka i Oslotrær håper at så mange som mulig lar seg inspirere til å etablere hundremeterskog i sitt nærmiljø. (Foto: Camilla Storvollen/Oslo kommune).

Bli med på å lage «miniskog». – Mange ønsker å bidra til et grønnere Oslo, men vet ikke hvordan