Østerssopp

NY SOPPDYRKING: Når Siri Mittet og Michel Wolfstirn i Gruten AS har begynt å dyrke østerssopp med hjelp av kaffegrut i to containere i Vollebekk Fabrikker, skjer det akkurat der hvor det tidligere ble dyrket sopp på Vollebekk. Det er en ren tilfeldighet. Men det er ingen tilfeldighet at kaffegrut er ekstremt bra til å bruke i dyrkingen av østerssopp. Foto:

Sopproduksjonen gjenoppstått på Vollebekk – nå med kaffegrut!

Abonnement