Østre Aker og Haugerud menighet

Haugerud kirke åpnet dørene for årets konfirmanter lørdag formiddag. Foto: Tom Evensen

Endelig konfirmert 

Abonnement
SKAL FORSKE: Sokneprest Carsten Schuerhoff permitteres fra Østre Aker og Haugerud menighet mens han deltar i prosjektet som skal undersøke hvordan kirken har håndtert pandemien. Anne Berit Evang vikarierer i Schuerhoffs fravær. Foto:

Skal forske på hvordan trossamfunn har håndtert korona-pandemien

EN GOD NABO: Bente Vaage i Frelsesarmeen (t.v), nissemor og senterleder Mona BrŒten og diakon Anne Stige Beck. Frelsesarmeen, Tveita senter, og ¯stre Aker og Haugerud menighet starter nŒ en gaveinnsamling. Presangene kan leveres pŒ Tveita senter. Foto:

Ringer jula inn med gaveinnsamling for vanskeligstilte familier

Abonnement