SKAL FORSKE: Sokneprest Carsten Schuerhoff permitteres fra Østre Aker og Haugerud menighet mens han deltar i prosjektet som skal undersøke hvordan kirken har håndtert pandemien. Anne Berit Evang vikarierer i Schuerhoffs fravær. Foto:
SKAL FORSKE: Sokneprest Carsten Schuerhoff permitteres fra Østre Aker og Haugerud menighet mens han deltar i prosjektet som skal undersøke hvordan kirken har håndtert pandemien. Anne Berit Evang vikarierer i Schuerhoffs fravær. Foto:Bilde 1 av 1

Skal forske på hvordan trossamfunn har håndtert korona-pandemien

Sokneprest Carsten Schuerhoff går ut i permisjon fra 1. mars og ut året. Han går inn i et vikariat som forsker ved KIFO – Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

På KIFO skal Carsten Schuerhoff delta i et prosjekt som undersøker hvordan menigheter og andre trossamfunn har håndtert korona-pandemien.

Det skriver Østre Aker og Haugerud menighet på sine hjemmesider. Schuerhoff sier at det har vært en framvekst av digitale tilbud under koronakrisen, og at mange menigheter har eksperimentert med hvordan man kan lage digitale tilbud på ulike områder.

– En ting er jo å samle inn materiale og få oversikt over dette, og deretter tenke videre på hvilken betydning det har for kirken eller for forståelsen av kirken, sier han om prosjektet.

Han legger til at det er litt vanskelig og tidlig å si nøyaktig hvordan prosjektet blir, men at en del av det er å være på nettet for å observere og samle inn informasjon slik at de kan få en oversikt. En annen del er å snakke med folk og intervjue dem om hva de har gjort, hvorfor de har gjort det og hva de har tenkt når de har lagt ut forskjellige ting.

Mens Schuerhoff er opptatt med forskningsprosjektet skal Anne Berit Evang vikariere som sokneprest i menigheten. Evang har vært prest i Groruddalen siden 2009 og kommer fra Grorud menighet.

Klar for ny utfordring

Hun sier at det er en overgang å bytte ut Grorud menighet med Østre Aker og Haugerud menighet.

– Det er det jo alltid med å skifte jobb og skulle bli kjent med et nytt sted, nye mennesker og nye bygg, så det er en overgang. Dette er jo midlertidig, så jeg tenker at det hadde vært annerledes hvis jeg skulle slutte.

Evang synes det er interessant å få lov til å jobbe sammen med menighetsrådet og tenke helhetlig om arbeidet med det å være en menighet i et lokalmiljø.

– Det blir spennende å komme til Østre Aker og Haugerud menighet, som Carsten og de andre som allerede jobber der har vært en del av, så jeg tror det kan bli noen fine måneder ut året, sier hun.