Politikontroll

TRYGGE SKOLEVEIER: I forbindelse med skolestart har politiet hatt kontroller langs skoleveiene. Foto:

Aksjon skolestart: Resultater fra den første ukens kontroller