Prost Christofer Solbakken

Video
Robert August Koestøl Pedersen er den nye trosopplæringslederen i Grorud menighet. Menighetsrådsleder Tone Borgen, prost Christofer Solbakken og kapellan Tobias Wang sto for den høytidelige innsettelsesseremonien.

Tar med seg masse kreativitet og musikalske bidrag inn i jobben som «lærer» i Grorud menighet