Robert August Koestøl Pedersen er den nye trosopplæringslederen i Grorud menighet. Menighetsrådsleder Tone Borgen, prost Christofer Solbakken og kapellan Tobias Wang sto for den høytidelige innsettelsesseremonien.
Robert August Koestøl Pedersen er den nye trosopplæringslederen i Grorud menighet. Menighetsrådsleder Tone Borgen, prost Christofer Solbakken og kapellan Tobias Wang sto for den høytidelige innsettelsesseremonien.Bilde 1 av 2
Robert August Koestøl Pedersen er den nye trosopplæringslederen i Grorud menighet.
Robert August Koestøl Pedersen er den nye trosopplæringslederen i Grorud menighet.Bilde 2 av 2

Tar med seg masse kreativitet og musikalske bidrag inn i jobben som «lærer» i Grorud menighet

Den nye trosopplæringslederen har vært i farta i Grorud menighet i tre måneder allerede, men søndag for et par uker siden ble det formelt for hele menigheten under en høytidelig seremoni.

Det hele foregikk under konfirmantenes samtalegudstjeneste i Rødtvet kirke. Ungdommene hadde mange oppgaver som de løste på beste måte. Så var det menighetsrådsleder Tone som leste biskop Karis hilsen til Robert August og ønsket ham velkommen i jobben.

Det var en inviterende prost Christofer som landet det hele med fine og velvalgte ord om jobben som venter den nye trosopplæringslederen, før kapellan Tobias tok seg av gudstjeneste-jobben rettet mot de mange konfirmantene som hadde fylt de forreste benkeradene.

Prosten kunne friste med gode musikalske opplevelser for dem som har Spotify, det er bare å søke opp «Robert Vendetta» – så kommer man til den nye trosopplæringslederen Robert August og hans musikalske univers. For ikke lenge siden slapp han også en ny skive.

I Grorud menighet har vi tre flotte kirker, den største er Grorud – prostikirken hvor prosten har sitt hovedsete. Rødtvet og Romsås kirker er med i folden og gjør menigheten komplett med en stor og mangfoldig befolkning. Det er her Robert August skal utføre sitt virke som den nye trosopplæringslederen. Vi tok en prat med ham for å lære litt mer om hva jobben går ut på, og ikke minst høre hva han tenker om oppgavene som venter. Se videointervjuet!

Robert August Koestøl Pedersen er den nye trosopplæringslederen i Grorud menighet.