Statens vegvesen

68 prosent av kandidatene besto førerprøven i Oslo (Risløkka og Follo)

Så mange besto førerprøven i Groruddalen

IKKE GODT NOK: Trond Botnen etterspør mer konkrete forslag for hvordan fremtidens versjon av Trondheimsveien skal se ut.

Skuffet over Trondheimsvei-rapport: – Leppestift på en krokodille

Abonnement
FORESLÅR NYE REGLER: Påbudt med hjelm for barn under 15 år er en av de nye reglene Statens vegvesen nå har sendt ut på høring. (Foto: Henriette Erken Busterud.) Foto:

Vegvesenet foreslår promillegrense for el-sparkesykkel

Abonnement
Foto:

Nå starter vårrengjøringa av hovedveinettet

Abonnement
I KARTFORM: E6 Oslo Øst slik vegvesenets nyeste plan ser ut. Den røde streken er E& oppover Alna, mens den stiplede røde streken er tunnelen som kommer gjennom fjellet fra Abildsø. Foto:
Fra 2024 vil det smelle i fjellet:

De nye E6-planene tar form

Abonnement
ETTERLYSER PRESS: Odd Einar Dørum (V) mener mangel på fremdrift nå utelukkende skyldes mangel på politisk vilje. Foto:

Hvor er trykket på lokket?

Abonnement
VISTE FRAM GANGVEIEN: Statens vegvesen ønsket et ekstra fokus på gang- og sykkelveien ved Årvoll skole så de stilte opp med gå-aksjon 19. september. Da fikk de gående og syklende noe godt å bite i, samt informasjon om vegvesenets arbeid med trygge veier. Foto:
Gå-aksjon ved Årvoll skole:

Belønnet de som brukte beina

Abonnement
DEBATT: Partiene Frp, Høyre, Venstre, KrF, Sp, MDG, Ap, SV og Rødt var representert under debatten på Tveita. Foto:
Stort folkemøte på Tveita om motorvei i Smalvollveien:

– Tunnel eller ingenting

Abonnement
FULL OVERSIKT: Hans Georg Helberg og Ola Bettum, viser på et stort oversiktsbilde over Alnaområdet hvor de har foreslått vei- og tunnelløsninger. Foto:
Tunneldebatten – vi har løsningen:

– Bygg fordelingskryss

Abonnement
UTREDET OM PLANER: Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten (PBE) om planene i Groruddalen. Foto:
Åpent møte med Plan og bygningsetaten

Vrakes diagonalplanene?

Abonnement
ANBEFALER IKKE: Ingun Risnes og  Jan Terje Løitegård i Statens vegvesen forteller at det kan være vanskelig å selge boliger som ligger i rød støysone. Foto:

– Vanskelig å få solgt
leiligheter i rød sone

Abonnement

VISER FRAM KARTET: Prosjektleder Ingun Risnes og planleggingsleder Jan Terje Løitegård i Statens vegvesen viser hvordan de har planlagt å arbeide med forslag om ny trasé til E6 for å nedgradere trafikken som er der i dag. Et av alternativene er å bygge en ny motorvei med tunnel og åtte felter langs Smalvollveien. Foto:
100.000 kjører på E6 Alnabru hver dag – vegvesenet vil bygge ny motorvei:

– Vi kan ikke gjøre alle fornøyde

Abonnement
BEKYMRET BYDELSUTVALG: Knut Røli og Monique Nyberget Hiller er skeptiske til det nye forslaget for Manglerudprosjektet. Her ved den foreslåtte nye traseen for E6, der Smalvollveien går i dag. Foto:

Skeptiske til planene

Abonnement
MILJØFARTSGRENSE: Statens vegvesen setter ned fartsgrensa på Østre Aker vei for første gang fra Øker til Stovnerkrysset. I vinterhalvåret skal grensa gå fra 80 km/t til 60 km/t. Foto:
Miljøfartsgrense i Groruddalen om vinteren:

Senker farten på
Østre Aker vei

Abonnement
DIAGONALER OG TUNNEL: Ingun Risnes i Statens vegvesen forteller at de jobber med utredning av diagonal - enten Fossum eller Bredtvet - og at dette arbeidet kan spisses allerede til neste år. Hun forteller også at de er for bebyggelse istedet for E6-lokk og at planarbeidet med Manglerudprosjektet er i gang. Foto:

Status fra Statens vegvesen

Abonnement
Foto:
Storkontroll på Risløkka:

Avdekket 223 lovbrudd

Abonnement