Tale Pleym

Huken fra et tidlig forslag fra kommunens side. Grorud SV og Tale Pleym inviterer nå til åpent møte for å høre hva folk ønsker å bruke Huken til fremover. (Illustrasjon: EBY/Asplan Viak, foto/montasje: Akers Avis Groruddalen).

Mener konsertforslaget bør utforskes videre. Vil høre din mening og inviterer til åpent møte om Huken

Abonnement