Oyvind-Habrekke-1-1

Barna trenger fritidskortet 

Å være fotballtrener for barn og ungdom i Hauketo IF er noe av det mest meningsfulle og givende jeg har vært med på. Ikke bare fordi jeg er fotballnerd, men først og fremst fordi du får lov til å ta del i hverdagen til barn og unge i i nærmiljøet.

Det var likevel et skår i gleden, som svir fortsatt, selv om det er flere år siden jeg ga meg som trener.

Når man må se at barn og ungdom slutter fordi foreldrene ikke har betalt kontingenten får du et bilde på hva utenforskap kan være for et ungt menneske.

Barn vil være med på det de andre barna gjør. Når matprisene, renteutgiftene og andre kostnader har økt det siste året har det blitt enda flere foreldre som har problemer med å betale kontingenten til fritidsaktivitetene.

Derfor går KrF til valg på fritidskortet. Dette er en ordning hvor alle barn mellom 6 og 18 år får 5000 kr for å betale for fritidsaktiviteter. Fritidskortet sikrer at alle barn, uavhengig av deres økonomiske bakgrunn, har tilgang til et mangfold av fritidsaktiviteter. Det er et viktig bidrag til familier og til barn som virkelig trenger å få delta. Men det er også en investering i fremtiden til barna våre.

Fritidsaktiviteter er ikke bare aktiviteter; de er en kilde til glede, mestring og selvtillit.

Vi trenger din hjelp for å få gjennomført dette. 11. September kan du stemme for fritidskortet, ved å stemme på KrF. En god barndom varer hele livet.