Stovner bydelsutvalg002
Bilde 1 av 4
(Foto: Cecilie Lyngby)
(Foto: Cecilie Lyngby)Bilde 2 av 4
(Foto: Cecilie Lyngby)
(Foto: Cecilie Lyngby)Bilde 3 av 4
Cecilie Lyngby
Cecilie Lyngby FOTO: Sturlason/Oslo kommuneBilde 4 av 4

Beboerparkering var aldri ment som en inntektskilde til Oslo kommune

Tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger, som nå heter Folkets Parti (FP) ser at det bare har vært en liten økning i antallet HC parkeringsplasser fra 1165 i 2015 til 1396 i 2019. Disse har stort sett gått på bekostning av andre parkeringsplasser. Vi vil understreke nødvendigheten av og retten til mobilitet for alle grupper i samfunnet og ønsker dette tallet hevet betydelig i 2024.
Det ble en høy post på flere husholdningsbudsjetter da prisen for beboerparkering steg med 50 % i 2021. Vi understreker at beboerparkering er en ordning som er ment å sikre at alle skal ha mulighet til å parkere i nærheten av der de bor selv om de bor i et tettbebodd område.  
Ordningen var aldri ment å være en inntektskilde for kommunen. kommunen ikke bør kreve betalt for flere parkeringsplasser enn det de faktisk tilbyr. Alle som har betalt for en vare eller tjeneste har en selvsagt rett til varen eller tjenesten.

Sykkelfelt på bekostning av parkeringsplasser

Samtidig ser vi at sykkelfeltene går på bekostning av parkeringsplasser som faktisk er i bruk. Konsekvensene av dette er at eldre mennesker får dårligere mobilitet og blir isolert og hindret i kontakt med andre.

Mange får færre besøk av familie og venner og de blokkeres fra selv å kunne benytte bil til daglige gjøremål og kontakt med andre mennesker.

Sløsing av penger til møbler

Jeg som gruppeleder vil påpeke at Oslo kommune har brukt omkring 10 millioner årlig på innkjøp av utemøbler fra firmaet Vestre og at svar fra finansbyråden tyder på at innkjøpene vil fortsette på samme nivå fremover.
Hvorfor brukes ikke disse pengen til å tilrettelegge for HC parkeringer? Penger har kommunen nok av når det er prosjekter som har navn som «bærekraftig», eller «grønne lunger». 
 

Stygge møbler i bybildet

Disse gatemøblene fremtrer som stygge og tilfører ikke bybildet særlig mye. De er i liten grad i bruk da innbyggere foretrekker sitteplass med servering og møblene er ikke særlig komfortable å sitte på.  
Det å sitte på en pinnestol midt ute på en åpen plass fremtrer i liten grad som attraktivt, ei heller å benytte en «solseng»  laget av metall og treverk som er plassert i en trang gate uten særlig med sol. Disse innkjøpene fremtrer dermed som temmelig unødvendige.
FP registrerer at det er satt av penger til dette i års budsjett til bylandbruk og dykringskasser.
Disse prosjektene har ingen nytteverdi da vekster som kommer fra kasser utplassert i byrommet neppe egner seg som menneskeføde. I tillegg legger prosjektene med dyrkingskasser beslag på grøntarealer som eller kunne vært benyttet av byens beboere slik som den nedre delen av Sofienbergparken.

Hva vil vi fremover?

  1. Vi vil fjerne indre bompengering og sette takstene i resten av bompengeringene til 2015 nivå.
  2. Vi vil  sørge for at alle som har betalt for beboerparkeringsplasser faktisk får dette.
  3. Vi vil  stanse og legge ned alle bylandbruksprosjekter inkludert støtte til hønsehold, og kjøp og utplassering av dyrkingskasser.
  4. Vi vil stoppe bygging av sykkelfelter i 2021.
  5. Vi vil innføre ansettelsesstopp av kommunikasjonsrådgivere og om mulig redusere antallet.
  6. Vi vil at byrådet kutter konsulentkostnadene.
  7. Vi vil stoppe innkjøp av utemøbler fra firmaet Vestre, samt at utemøbler som er i dårlig stand eller ikke er i bruk fjernes. Areal som frigjøres ved fjerningen av utemøbler benyttes til HC parkeringsplasser.
  8. Vi vil be  byrådet om å omgjøre så mange midlertidige kommunale stillinger som mulig til faste stillinger.
Mvh. Cecilie Lyngby
Partileder/gruppeleder – Folkets Parti