Bjerkedalen park.
IDYLLISK, MEN: Badedammen i Bjerkedalen park fremstår som en idyllisk nabolagsperle, men vannet er skittent, på tross av forsøk på å rense vannet i mange år, og all bading frarådes. FOTO: Sindre Veum Apneseth

Blir vi lurt?

Jeg tok meg bryet med å vandre langs bekken fra Bjerkedalen park til Årvolldammen. Det var ingen hyggelig tur. Igjengrodd og forurenset Det var ikke vanskelig å se hvor det var tilsig av forurenset vann.

Ifølge Bymiljøetaten så vil det ikke kunne bli badevann i Badedammen i Bjerkedalen park i uoverskuelig fremtid. 
Forurensning kommer fra bebygde områder, parkeringsplasser, veier og dyreliv i området, ifølge Bymiljøetaten.
På min vandring så jeg ikke noe dyreliv. Ingen parkeringsplasser. Bekken renner under Rødbergveien, Trondhjemsveien, Brobekkveien og Refstadveien. Forurensning må i så fall komme fra den mengden salt som det strøs med vintertid, men det er få som bader på denne tiden av året.
Da står vi igjen med forurensing fra bebyggelse. Jeg så to steder hvor det var tilsig. Dette var et godt stykke opp i dalen. Det må kunne gjøres noe med dette om det er vilje til å gjøre det. Klart det er enklere å sette opp et skilt i Bjerkedalen park som anbefaler ingen bading grunnet forurenset vann.
I et brev fra Oslo Vann og avløp sier de at det tas jevnlig prøver av vannet i bekken. Da må de kunne vise til en logg som viser;
Når tas det prøver.
Hva viser prøvene.
Finnes loggen?
Jeg oppfordrer førstekandidat i Bjerke MDG, Tommas Tingbjør, til å ta den samme turen som jeg gikk.
Kanskje MDG kan bruke tid på noe fornuftig?  Bedre miljøet.
I tillegg  oppfordrer jeg Oslo vann og avløp til å inspisere bekken og komme med  fornuftige tiltak.