SOLID LAGINNSATS: Politikerne i Oslo ble enige og stemte for elleverbane til Tveita. Her med Abdullah Alsabeehg og Tamina Sheriffdeen Rauf i Arbeiderpartiet (Foto: Magnus Solhaug).
SOLID LAGINNSATS: Politikerne i Oslo ble enige og stemte for elleverbane til Tveita. Her med Abdullah Alsabeehg og Tamina Sheriffdeen Rauf i Arbeiderpartiet (Foto: Magnus Solhaug).

Elleverbane på Tveita: Et symbol på tverrpolitisk samarbeid, nabolagsengasjement og fotballglede

Et enstemmig bystyre har bestemt at det blir fotballbane på Tveita. En stor seier for idretten i Groruddalen og lokaldemokratiet. 

Et av Alnas flotte idrettslag Haugerud IF har over 1500 medlemmer hvor ca. 500 av disse driver med fotball. Som kjent, på grunn av et større bygningsarbeid på Tveita har laget blitt lovet en midlertidig fotballbane på Stubberudmyra. Problemet er at da må barna gå 44 minutter, og det kommer til å drepe hele fotballengasjementet deres. Heldigvis har vi i Arbeiderpartiet sammen med et tverrpolitisk flertall – først uten byrådspartiene fra Høyre og Venstre, klart å presse til slik at Haugerud IF får beholde idrettstilbudet på Tveita. 

Selv om byrådspartiene Høyre og Venstre i siste liten stemte for flertallets tilleggsforslag, er deres første signaler at de tydelig nedprioriterer Groruddals-ungdommen. Heldigvis har Oslo en sterk opposisjon med Arbeiderpartiet i spissen som er opptatt av at barn og unge skal få drive med idrett i sitt nærmiljø, og i trygge omgivelser. Gjennom flere notater til Oslo bystyre har to Høyre-byråder – byråd for utdanning og byråd for næring og kultur, frarådet forslaget fra Haugerud IF.  Derfor gikk Arbeiderpartiet sammen med SV, MDG, Rødt, Frp og uavhengig representant for å fremme et flertallsforslag som støtter fotballbane på Tveita.

Det har vært flere saker om hvordan sosial ulikhet også kommer frem i idretten og særlig fotballen med blant annet urettferdige prioriteringer på bygging og rehabilitering av baner mellom øst og vest i Oslo. At Haugerud IF får beholde sin bane på Tveita er et lite, men riktig steg i å balansere denne ulikheten. Men denne saken er langt større enn fotballbanen – dette handler tross alt om lokalsamfunnet på Tveita. Haugerud IF er på mange måter hjertet av lokalsamfunnet, og å sikre et godt lokalt idrettstilbud og friarealer som også andre barn i nabolaget kan benytte seg av vil være helt nødvendig for å styrke lokalsamfunnet i den prøvende perioden de neste fem årene under byggeperioden. 

Det er helt tydelig at idretten og lokalsamfunnet er viktig for oss, og nabolagsengasjementet smitter.

Gratulerer til Haugerud IF og Tveita-beboerne. Vi gleder oss til å komme på fotballkamp!

Abdullah Alsabeehg, samferdsels- og miljøpolitiske talsperson, Oslo Ap og Tamina Sheriffdeen Rauf, byutviklingspolitisk talsperson, Oslo Ap