Stabilitet er kjennetegnet pŒå lederne av frivilligsentralen, Monika Ustad, og fritidsklubben, med Reza Vargordi. Begge er dyktige og positive ledere som har vært ansatt i mer enn 20 Œår i samme stilling pŒå samme sted. Foto:
Stabilitet er kjennetegnet pŒå lederne av frivilligsentralen, Monika Ustad, og fritidsklubben, med Reza Vargordi. Begge er dyktige og positive ledere som har vært ansatt i mer enn 20 Œår i samme stilling pŒå samme sted. Foto:Bilde 1 av 4
Foto:
Foto:Bilde 2 av 4
I åŒr kommer ungdom fra Bydel Alna for sommerjobb i dyrkeprosjekter i samarbeid med frivilligsentralen. Ellingsrud Foto:
I åŒr kommer ungdom fra Bydel Alna for sommerjobb i dyrkeprosjekter i samarbeid med frivilligsentralen. Ellingsrud Foto:Bilde 3 av 4
Stabilitet er kjennetegnet pŒå lederne av frivilligsentralen, Monika Ustad og fritidsklubben, med Reza Vargordi. Begge er dyktige og positive ledere som har vært ansatt i mer enn 20 Œår i samme stilling på samme sted. Foto:
Stabilitet er kjennetegnet pŒå lederne av frivilligsentralen, Monika Ustad og fritidsklubben, med Reza Vargordi. Begge er dyktige og positive ledere som har vært ansatt i mer enn 20 Œår i samme stilling på samme sted. Foto:Bilde 4 av 4

Groruddalsdebatt:

Ellingsrud er et godt eksempel på at ideelle frivillige foreninger lykkes i samarbeid med Oslo kommune

Vi har nettopp feiret Ellingsruddagene, og det var som alltid vellykket med et stort lokalt engasjement. Ellingsrud har mellom 7000 og 8000 innbyggere og fremheves for sitt gode tilbud til barn og ungdom, der det offentlige går sammen med idealistiske lag og foreninger fra området.

Sett fra mitt ståsted har Ellingsrud lykkes med integrering gjennom gode og gjennomtenkte aktiviteter for et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Bak hvert talent finnes en historie som starter et sted.

Spør hvem som helst av de unge du treffer, og de forteller om frivilligsentralen og fritidsklubben som gode steder å bli sett og hørt.

Konkrete eksempler på samarbeid mellom frivillige og kommunale tjenester er mange; Nærmiljøkonferansen 2020 var et samarbeid mellom frivilligsentralen, Ellingsrud velforening og forening til minne om Kristian og Øyvind og handlet om hvordan vi kunne utvikle husmannsplassen Enga til et lokalt møtested.

I åŒr kommer ungdom fra Bydel Alna for sommerjobb i dyrkeprosjekter i samarbeid med frivilligsentralen. Ellingsrud

I åŒr kommer ungdom fra Bydel Alna for sommerjobb i dyrkeprosjekter i samarbeid med frivilligsentralen. Ellingsrud

Det resulterte i tiltak der ungdom inviteres ut av komfortsonen på fritidsklubben og til aktiviteter ute rundt bålpanne, eller dyrking på Enga. Frivilligsentralen låner ut sine lokaler til planleggingsmøter både til møter for parsellhagen og for aksjonsgruppa for bevaring av husmannsplassen på Enga som et historisk informasjonssenter og dyrkingsfellesskap.

I år kommer ungdom fra Bydel Alna for sommerjobb i dyrkeprosjekter i samarbeid med frivilligsentralen.

Stabilitet er kjennetegnet på lederne av frivilligsentralen, Monika Ustad, og fritidsklubben, med Reza Vargordi. Begge er dyktige og positive ledere som har vært ansatt i mer enn 20 år i samme stilling på samme sted. I et tett og tverrfaglig samarbeid med skolene og Bydel Alna står både fritidsklubben og frivilligsentralen som initiativtakere til kriminalitetsforebyggende arbeid i jevnlige nettverksforum-møter.

Stabilitet er kjennetegnet pŒå lederne av frivilligsentralen, Monika Ustad og fritidsklubben, med Reza Vargordi. Begge er dyktige og positive ledere som har vært ansatt i mer enn 20 Œår i samme stilling på samme sted.

Stabilitet er kjennetegnet pŒå lederne av frivilligsentralen, Monika Ustad og fritidsklubben, med Reza Vargordi. Begge er dyktige og positive ledere som har vært ansatt i mer enn 20 Œår i samme stilling på samme sted.

Det må også nevnes at frivilligsentralen og fritidsklubben samarbeider med Ellingsrud velforening og kirka om en årlig nærmiljøkonferanse for oppvekst og miljø. Kvalitet og kompetanse kjennetegner disse to lederne som evner å se og utvikle det beste hos hver enkelt, fra barn og ungdom til voksenliv. Ellingsrudåsen er kjent for at den unge generasjon, som har vokst opp her og flyttet ut, kommer tilbake og etablerer seg her som voksne og får egne barn.

Mange foreldre, private lag og foreninger kan takke det offentlige for utrettelig stabilitet over tid. Jeg er sikker på at det er helt nødvendig å forankre frivillig arbeid i kommunale etater for å sikre stabilitet og langsiktighet.

Hvor mange vet at det er Ellingsrudåsen frivilligsentral og Ellingsrud fritidsklubb som i samarbeid med velforeningen og kirka bar hovedansvaret for gjennomføringen av årets Ellingsruddagene på Ellingsrud? Den ene gangen i året, der lokalsamfunnet blomstrer i opptredener, hvor gode ildsjeler og stjernetalenter viser stolthet over stedet de bor. Grunnet koronapandemi gikk arrangementet i år som et direkte nettarrangement. Opptakene ble gjort i lokalene til Ellingsrud fritidsklubb, en suksess.

Forening til minne om Kristian og Øyvind har undertegnet en femårs arealleieavtale med bymiljøetaten i Oslo kommune om å dyrke jorda ute på husmannsplassen Enga. Andelslandbruket Enga startet i 2020. Frivilligsentralen og fritidsklubben er i 2021 med som utviklere for kunnskap om dyrking, historieformidling og sosialt fellesskap på Enga i porten av Østmarka.

Ellingsrud har verken fått områdeløft eller støtte fra Groruddals-midler, men har i et felles innbyggerinitiativ startet Enga som urbant landbrukstiltak. Med støtte fra Bydel Alna/ Grønne midler har tiltaket nå blitt en suksess som integrerings og helseforebyggende tiltak.

Her får skoleelever dyrke poteter og grønnsaker, og enkeltpersoner og familier fra bydelen og andre steder har startet et andelslandbruk i det som tidligere var et verdifullt og historisk kulturlandskap. Foreningen er drifter og initiativtaker til dyrking av jorda, og bikuber og frukttrær. Sparebankstiftelsen DNB og Bergesenstiftelsen har gitt økonomisk støtte nettopp fordi dette er et tiltak for ungdom og barn.

Uten Oslo kommune og Bydel Alna hadde tiltakene ikke vært mulig å gjennomføre.