God tilgang til idrettsanlegg for barn og unge i Groruddalen er en investering for fremtiden

Fremskrittspartiet mener at det er avgjørende å bidra til at alle barn og unge i Groruddalen får mulighet til å delta i idrettsaktiviteter uavhengig av familiens lommebok.

Idrett kan gi glede og mestring for den enkelte, men bygger også gode bomiljøer og kan forebygge kriminalitet.

Tilgang til idrett er viktig for gode oppvekstsvilkår, ikke bare i Groruddalen, men i hele Oslo. Derfor har viktige gjennomslag for Fremskrittspartiet i år vært at vi sikret at bokseklubben på Stovner får mulighet til å ha åpent på dagtid. I forhandlingene om budsjett før sommerferien sikret vi midler til isfrie fotballbaner om vinteren, og vi sikret flertall for kunstisbane på Grorud. Mange steder er det mangel på anlegg som er problemet, men andre steder er det mangel på trenere. Vi er derfor stolte av at vi fikk gjennomslag for en støtteordning hvor det er mulig å søke om økonomisk støtte for å sikre trenere i barne- og ungdomsidretten. Trenere er ikke bare idrettsinstruktører, men de er også viktige forbilder og rollemodeller.

I en tid hvor barne- og ungdomskriminaliteten øker i Oslo, er det avgjørende med gode tilbud til barn og unge

Manglende idrettstilbud kan aldri være en unnskyldning for kriminalitet. Likevel vet vi hvor viktig idretten kan være for å holde barn og unge unna dårlige miljøer og at idretten er en viktig integreringsarena. Ingen barn skal nektes muligheten til å spille fotball eller delta i andre idretter på grunn av familiens dårlige økonomi eller manglende fasiliteter. Idretten gir ikke bare glede til den enkelte med mestring og vennskap, men er også viktig som samfunnsinstitusjon. Dette så vi nylig da over 200 barn, ungdommer og voksne fra Grorud IL brukte en fredagskveld på å rydde søppel i sitt nærområde. Dette viser at idretten ikke bare tilbyr fysisk aktivitet, men også skaper engasjerte samfunnsborgere som bryr seg om sitt nærmiljø.

Forlik i revidert budsjett: Setter av penger til kunstisanlegg

Fremskrittspartiet mener idretten må tas på alvor fordi vi tror at barn og unge som deltar i idrett får en bedre oppvekst og flere muligheter.

Gjennom konkrete tiltak som fotballbaner som holder åpent hele året, kunstisbaner og tilskudd til trenere, sikrer Frp at flere barn får mulighet til å drive med idrett i Groruddalen. Vi vil fortsette kampen for at alle barn og unge skal få drive med idrett, uavhengig om det er fotball, boksing, dans eller skøyter.

Ombir Upadhyay, gruppeleder for Frp i Stovner bydelsutvalg
Grete Enoksen, medlemsansvarlig Grorud Frp
Vidar Gundersen, leder Bjerke Frp
Joakim Bjerke Grøtting, representant for Frp i Alna bydelsutvalg
Magnus Birkelund, gruppeleder Oslo Frps bystyregruppe

Kommentarer