Rune Larsen (arkivfoto). Foto: Akers Avis Groruddalen
Rune Larsen (arkivfoto). Foto: Akers Avis GroruddalenBilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

– Et OBOS-borettslag bør ikke bestå av flere enn 100 boenheter

Sett ut fra et økonomisk perspektiv har OBOS vært veldrevet de siste årene. Men bare rundt 20 prosent av inntektene kommer fra det som skulle være hovedformålet med OBOS, å skaffe nye andelseiere bolig, og driften av boligmassen.

Mye av inntekene kommer fra gode finans-transaksjoner, og gode aksje-investeringer.

Men medlemmene føler at de har fått fint lite igjen av overskuddene, og den store egenkapitalen OBOS sitter med på vel 30 milliader kroner. Dessuten får OBOS kritikk for endel salg til private eiere, og at de har konsentrert seg for mye i luksus-segmentet av boliger.

Et godt råd til OBOS er å gi noe igjen til andelseierne og borettslagene, i form av lavere forvaltningsgebyrer. I alle fall foreslår jeg at man ikke øker forvaltningsgebyrene de kommende fem årene. Dette vil være et populært tiltak, og komme andelseierne til gode.

Et annet tiltak er å kurse styreleder, nestleder og styremedlemmene i alle faser av styrearbeidet, særlig i forhold som gjelder låneopptak, og konflikthåndtering i borettslagene. Ellers synes jeg det er helt greit at OBOS tjener penger.

Et siste råd i denne omgang til OBOS, er at et borettslag ikke bør være flere enn 100 boenheter. Det kan være for krevende for de styrende organene å styre et borettslag på for eksempel over 500 enheter, og for upersonlig med hensyn til å ta vare på de verdiene man sitter på.