Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)
Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) FOTO: Sturlasson/Oslo kommuneBilde 1 av 1

Grov forenkling av Venstre

Som skolebyråd er jeg ansvarlig for at det bygges gode skolebygg, og nok skoleplasser til elevene i Oslo. Jeg er overbevist om at gode skolebygg gir mer motiverte elever. Dersom man får oppholde seg i gode omgivelser, vil man trives bedre og lære mer.

Skolebyggene våre blir brukt til langt mer enn skole. De er en viktig møteplass for byens barn og unge til aktiviteter etter skoletid. Dette gjør at skolebyggene blir stadig mer komplekse byggeprosjekter av høy kvalitet, noe som kan øke risikoen for forsinkelser. Jeg skjønner at mange blir frustrert når det tar lenger tid enn planlagt å ferdigstille en skole. Jeg synes også det er krevende.

Hallstein Bjercke og Marthe Thorstein fra Venstre påstår i et innlegg i Akers Avis Groruddalen at 39 av Oslos skolebyggprosjekter er forsinket. Det er en grov forenkling, og vitner om billig politisk spill fra Venstre. For eksempel blir en rekke prosjekter endret så mye fra det de er på tegnebrettet til snora klippet, at et nytt ferdigtidspunkt følger av det som i praksis har blitt et annet prosjekt. Et godt eksempel på dette er Haugerud-Trosterud som har gått fra å være skoler med et stort rehabiliteringsbehov til å planlegges som et stort områdeløft i samarbeid med idrett og lokalmiljøet.

Venstre fremstiller tiden med borgerlig byråd som en suksesshistorie med rekordutbygging av nye skolebygg. Sannheten er at rekordutbyggingen var tvingende nødvendig, da byen over tid ikke hadde bygget nok skoleplasser for å ta høyde for befolkningsveksten. De eksisterende skolebyggene ble på den andre siden glemt av de borgerlige partiene. Vi overtok et omfattende rehabiliteringsetterslep og har dermed også måttet prioritere å bevare eksisterende skoleanlegg og totalrehabilitere skoler for ikke å miste skoleplassene våre. 

Det skal ikke være tvil; Nye, gode skolebygg legger grunnmuren for Oslos fremtid, og er en viktig prioritering for byrådet. Vi jobber stadig med å finne ut av hvordan vi kan bli enda bedre på å bygge nye skoler på en effektiv måte. 

Rødgrønn storsatsing på barnehage

I samme innlegg sprer Bjercke og Thorstein usannheter om byrådets storsatsing på nye barnehagebygg. De hevder blant annet at satsingen vår på nye barnehagebygg baserer seg på å kjøpe opp eksisterende private barnehager. Det stemmer ikke. Når private utbyggere bygger barnehageseksjoner i nye boligprosjekter, så kjøper kommunen disse av utbyggerne. Slik sikrer vi barnehager der det bygges boliger.

Realiteten Venstre forsøker å sno seg unna er at det rødgrønne byrådets storsatsing på barnehage har gitt svært gode resultater. En større andel av Oslos barn går nå i barnehagen enn da Venstre og Høyre styrte. Flere får også plass i den barnehagen de ønsker, og mange får tilbud om barnehageplass før de har rett på det. Alt dette gir har gjort hverdagen lettere for mange av Oslos småbarnsfamilier.

SV i byråd har i tillegg satset stort på økt kvalitet og kompetanse i barnehagene. Vi har ansatt 450 nye barnehagelærere, styrket grunnbemanningen der behovet er størst og sikret etter- og videreutdanning for ledere og ansatte.

Hadde jeg vært Venstre hadde jeg sittet meget stille i båten. Da høyresiden ble stemt ut fra rådhuset i 2015 sto nemlig 5500 barn utenfor barnehagefellesskapet i Oslo. Dette har vi tatt en rekke grep for å endre.

Byrådet har styrket Oslos skoler og barnehager gjennom hele vår periode. Gang på gang har vi vist at vi tar barn og unge på alvor, og prioriterer dem i våre budsjetter. Det er jeg skikkelig stolt av.