Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Hva er viktig?

Det nærmer seg valgkamp, og flere partier finner fram de sakene de vil fronte overfor velgerne. De sakene de prioriterer og som de regner med å vinn...

Det nærmer seg valgkamp, og flere partier finner fram de sakene de vil fronte overfor velgerne. De sakene de prioriterer og som de regner med å vinne oppslutning på. Ombir Upadhyay, leder i Fremskrittspartiet på Stovner, har i et engasjert innlegg i siste nummer av lokalavisa gått til frontalangrep på beboerparkeringen i bydelen og legger ikke skjul på at dette for Frp kan bli en vinnersak. Han kommer i sitt innlegg med mange påstander og utsagn som fortjener et tilsvar. Jeg skal ta for meg noen få.

Han skriver blant annet: «Det er typisk Ap og SV at de mistenker og beskylder folk». Bakgrunnen for dette utsagnet er at undertegnede, Rashid Nawaz (Ap) og Finn Dyrkorn (MDG) i et innlegg konstaterte at innføring av beboerparkering hadde resultert i at mange biler som tidligere stod parkert i veiene, nå var plassert andre steder. Flere sannsynligvis i garasjeanlegg og på biloppstillingsplasser bort fra veibanen. Dette er ikke å komme med beskyldninger og mistanker mot folk. Snarere er det et uttrykk for at folk handler rasjonelt og tilpasser seg de nye reglene.

I sitt innlegg sprer videre Upadhyay helt feilaktige opplysninger i en annen sak. For å illustrere hvor håpløse Ap og SV er, trekker han fram en sak om antallet parkeringsplasser ved den nye skolen på Vestli. Han skriver at de to partiene brukte sitt flertall i BU til å redusere antallet plasser til veldig få. Men dette er rett og slett helt feil! Upadhyay var selv til stede på møtet der dette ble diskutert og burde fått med seg at SV i denne saken stemte sammen med H og Frp og ønsket flere parkeringsplasser enn det som ble foreslått. Jeg deltok selv aktivt i debatten i BU og argumenterte og stemte i tråd med det. Ap var alene om vedtaket som ble gjort. Dette kunne Upadhyay enkelt ha funnet ut dersom han hadde tatt seg bryet med å sjekke protokollen fra møtet i BU før han kastet seg over tastaturet.

Det overrasker ikke at Frp er svært opptatt av spørsmål som dreier seg om bilbruk. Partiet ønsker å fremstå som et parti for bilistene. De rødgrønne får gjennomgå for de økte bompengene, men Frp unnlater å fortelle at dette kommer av en avtale der Høyre spilte en viktig rolle, og Høyre er jo Frps foretrukne samarbeidspartner. Så kan vi absolutt være enige om at Groruddalen har fått altfor lite igjen av de inngåtte avtalene. Her trengs det et løft særlig for å bedre kollektivtilbudet.

Stovner SV vil i det kommende lokalvalget prioritere tiltak som tar tak i de viktigste utfordringene i bydelen. Det handler om å bekjempe barnefattigdom og utenforskap. Barn og unge må få gode fritidstilbud der alle kan delta. Flere i arbeidsfør alder må komme ut i arbeid slik at familiene kan klare seg på egen hånd. Eldre som trenger det må få gode omsorgstilbud. Arbeidet for bedre mental helse må styrkes for alle aldersgrupper. Frivilligheten i bydelen trenger mer støtte for å kunne fylle sin viktige rolle. For bare å nevne noen viktige saker.

Til slutt: Ordningen med beboerparkering bør etter en tid bli gjenstand for evaluering. Det er sider ved innføringen som kunne vært gjort annerledes og bedre. Det gjelder plassering av automater og skilt og hvilken side av veien som har fått beboerparkering. Dette er spørsmål der Bymiljøetaten bør begrunne de valgene som er gjort og gjøre nødvendige endringer. Vi som lokalpolitikere kommer til å følge opp dette.