lokk

Groruddalsdebatt:

Hvor blir det av miljølokket over E6 på Furuset?

Bygging av miljølokket over E6 på Furuset lå som en forutsetning for utbyggingen av Furuset-området. Området er i stor grad for lengst utbygget, men lokket er ikke realisert, helt i strid med forutsetningene for utbyggingen.

Det har i mange år vært tverrpolitisk enighet om å bygge miljølokket, men ikke noe har skjedd. Jens Stoltenberg (Arbeiderpartiet) lovte oss lokket i 2005, men løftet er ikke holdt. Eirik Lae Solberg (Høyre) har lovet oss å bygge miljølokket på Furuset, men det har heller ikke skjedd.

Bærekraftig «grønt tiltak»

Miljølokket over E6 på Furuset er et bærekraftig byutviklingsprosjekt. Lokket fører verken til mindre eller mer trafikk forbi Furuset. Miljølokket må ses som et ledd i det grønne skiftet.

Miljølokket vil fjerne en barriere og føre til bedre bokvalitet i dette området av Oslo. Miljølokket vil muliggjøre bygging av grøntarealer, lekeplasser, kafeer osv. og gir mulighet for boligbygging helt inntil lokket. Dette kan gjøre miljølokket attraktivt for utbyggere. Miljølokket vil føre til mindre støy og mindre svevestøv i området. Støyen fra E6 kan høres langt innover i Østmarka.

Redusert trafikk på Trondheimsveien øker trafikken på E6

Miljølokket på Furuset blir enda viktigere i årene fremover fordi Trondheimsveien skal nedbygges og det samme vil gjelde Østre Aker vei. Disse to nedbyggingene vil trolig føre til mer trafikk på E6 forbi Furuset. Trafikken blir ikke borte selv om Trondheimsveien og Østre Aker vei nedbygges. Den store utbyggingen som skjer i Lørenskog, Lillestrøm og andre steder på Nedre Romerike fører også til økt trafikk på E6 forbi Furuset både inn og ut av Oslo.

Kort lokk eller langt miljølokk?

Et kort lokk vil bli billigere å bygge og vil innebære at innvendingene fra Statens Vegvesen blir mindre. Et langt lokk har større nytteverdi. Det beste vil være å legge E6 i tunnel fra Høybråten og ned til Alnabru.

Lokk bygges og planlegges andre steder, men ikke på Furuset

Lokk og tunneler er realisert en rekke andre steder i Oslo og vest for Oslo, men ikke på Furuset. Vestover er det bygget lokk blant annet på Skøyen, Smestad, Storo og Lysaker. Det er planlagt lokk/tunnel på Høvik, Filipstad og Stabekk. Det kan bli aktuelt å bygge miljølokk på Teisen/Fjellhus, Løren/Økern og ved Grorud senter.

Adressen ser ut til å bestemme hvor det bygges miljølokk/tunnel, ikke hensynet til bokvalitet og byutvikling. Argumentene for lokk/tunnel for å skape god bokvalitet og god byutvikling gjelder andre steder, men ikke på Furuset. Hvorfor er det slik?