Jan Bøhler har hatt mange innlegg på trykk i lokalavisen Akers Avis Groruddalen om blant annet temaene gjengkriminalitet, ungdomsvold og forebygging av dette. Her er en samling faksimiler fra noen av innleggene de siste årene.
Jan Bøhler har hatt mange innlegg på trykk i lokalavisen Akers Avis Groruddalen om blant annet temaene gjengkriminalitet, ungdomsvold og forebygging av dette. Her er en samling faksimiler fra noen av innleggene de siste årene.

– Jan Bøhler hadde rett! Men ble gjerne feid bryskt til side av mennesker som burde vite og forstå bedre

Han ble kritisert, Jan Bøhler, og ledd av – for sin uro over tiltagende gjengkriminalitet i Oslo. Hans gjentagende varsler og utfordringer om å gripe inn, ble gjerne feid bryskt til side av mennesker som burde vite og forstå bedre. Devisen lød: «Oslo er en trygg by!»

Denne falske forsikringen hørte vi inntil få dager før siste kommunevalg. Daværende politiske flertallsregime burde vite bedre, vi burde alle vite bedre – og i dag vet vi i sannhet langt bedre. For nesten daglig hører vi at:

Det knivstikkes og skytes som aldri før i Oslo. Nesten ikke en eneste dag går uten at vi hører om en eller flere voldshendelser i sentrum – eller i bydeler i nord og sør, vest og øst – den ene voldshendelsen ofte mer alvorlig enn den andre. Stadig flere føler seg utrygge – vi kvier oss for å gå ut alene, og i alle fall etter mørkets frembrudd!

– Vi må stoppe gangster-trenden. Konflikter arves av barn og unge

Høyres byrådsleder Eirik Lae Solberg sier det forgjengeren fra Ap burde sagt for lenge siden: Oslo er langt fra en trygg by – og langt fra så trygg som vi bør kunne forvente. Bare spør beboerne på Grønland, men slett ikke bare der! Det var pinlig å høre selveste politimesteren i Oslo, Ida Melbo Øystese, stå der i TV-ruta forleden å love bot og bedring etter først å ha vedgått at etaten gjennom en årrekke hadde sviktet kapitalt sitt oppdrag på feltet!

Nå skulle det ble fart i sakene, forsikret politimesteren: Politifolkene skulle ut av sine biler, begynne å patruljere områder til fots, snakke med folk – og være nær oss! Det var flott å høre! Vi er mange som gjennom år har etterspurt et synlig nærpoliti i våre nærområder, uten å ha blitt lyttet til. I stedet er man i ferd med å bygge ned nærpolitistasjonen her på Stovner. Det fortelles at politiet p.t. leier lokaler i ‘eget’ bygg!

For øvrig har vi, med bopel her i bydelen i 45 år, fortsatt ikke sett en eneste patruljerende konstabel i området vårt – heller ikke etter at politimesteren forsikre oss at nå vil det skje!

Seks ting kommunen må gjøre mot ungdomskriminalitet

Jan Bøhler har helt rett, han: Volden som brer om seg i hele Oslo, kan ikke løses av politikerne, politiet og skolen alene! Man kommer ikke utenom at hjemmene er hovedarenaen for å løse de voksende problemer. «Hvis vi vil stoppe denne utviklingen, må alle foreldre og voksne som jobber med barn og unge, forstå alvoret. Det som trenges, er å skape andre forbilder og drømmer enn å bli gangstere. Verken mer eller mindre,» skriver Bøhler. Og han har selvfølgelig rett.

Kamerater: Det er, og blir, for dumt å spille tid på stadig å mase om hva Høyre og Fremskrittspartiet gjorde, eller ikke gjorde, på feltet i årene 2013-21 – all den tid gjengkriminaliteten har økt til stadig nye høyder i tiden etter 14. oktober 2021 (med våre egne på post i regjeringskontorene). 31 måneder er faktisk meget lang tid i politikken – og ungdomskriminaliteten fortsetter med uforminsket styrke!

Avslutningsvis er det på sin plass å takke både Jan Bøhler og byrådsleder Eirik Lae Solberg for stor innsats til beste for borgerne i Oslo!

Kurt-Johnny Olsen
Samfunnsdebattant, Vestli

Gjengkriminalitet

Flere saker om gjengkriminalitet fra arkivet, se søkeresultatet her.