Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Jeg kan love dere at kampen for å redde Bredtvetskogen ikke er over

Nå skal det bli andre boller – nå skal lokalbefolkningen lyttes til og lokaldemokratiet skal ikke overkjøres lenger – var gjennomgangsmelodien før regjeringsskiftet i fjor høst. Men det gjelder åpenbart ikke i Groruddalen.

Her er lokalbefolkningen samla og entydig på at et nytt fengsel vil ødelegge Bredtvetskogen og lokalmiljøet vårt. Mange har kjempa lenge og med saklige argumenter. Tilsvarende entydige politiske vedtak både i Bydel Bjerke og Bydel Grorud er fattet. Det ser ut til at de politiske myndighetene har registrert at det er stor motstand her. Derimot virker det ikke som begrunnelsene for vår kamp er forstått eller ikke ønsket forstått. Det er merkelig, for den er ikke komplisert for dem som vil se.

Så får vi en merkelig sak etter at Bredtvet har ligget på is, men åpenbart ikke frosset fast. I Stortinget sier justisministeren at Statsbygg fortsatt peker på Bredtvet som den eneste egnede tomt hvis fengselet skal ligge i Oslo! For en overraskelse! Statsbygg har alltid pekt på Bredtvet og fortsetter med det inntil en politisk ledelse sier fra at Bredtvet ikke er aktuelt. Det kan da ikke være slik at Statsbygg er overordnet justisministeren, vel?

Så følger kronargumentet – å bygge nytt på Bredtvet er den eneste muligheten til å forbedre de elendige soningsforholdene for kvinnene på Bredtvet. Makan til ansvarsfraskrivelse. Soningsforholdene for kvinner er da virkelig et politisk ansvar og behov for forbedringene er overmodne.

Så sies det videre at arbeidsplassene flyttes til Groruddalen. Det er visstnok et gode. Men hva betyr det egentlig utover at enda flere skal bruke det allerede overbelastede kollektivtilbudet?

Den siste nedskalerte skissen betyr at det skal bygges et fengsel til 220 innsatte. Det er fortsatt blant de største fengslene her i landet. Ingen kan for alvor mene at det kan bygges et nytt fengsel som nærmest blir usynlig. For meg er det helt uforståelig at politikere vil ta ansvar for å hogge skog og ødelegge natur for all framtid. Og at det skal gjøres i Groruddalen, av alle steder, gjør det nærmest uvirkelig. Bredtvet ligger mellom to svært trafikkbelastede veier og midt i boligområder. Politiets kjøretid fra og til rettsinstansene i byen er vektlagt. Det betyr enda mer trafikk og mer asfalt. Vi har for mye av begge deler allerede.

Det er lett å kjenne på avmakt, men jeg kan love dere at kampen for å bevare Bredtvetskogen og det grønne i nærmiljøet vårt, er overhodet ikke avsluttet. Tvert imot.