Kom med lokket over E6 nå… og la det bli langt og solid nok!

Hyggelig å se at det med jevne mellomrom tas til orde for det sterkt savnede lokket over E6 gjennom dalen fra flere hold.
At Staten ved å skjule seg bak sitt eget Vegvesen har trenert dette i mange år med bakgrunn i de merkeligste byggetekniske unnskyldninger settes det igjen en stopper for av flere godt kompetente personer og entreprenørselskap.
I og for seg ingen revolusjonerende tanke eller nyhet da lokk og kulverter har vært bygget i årevis rundt om på vår klode til alle mulige formål, men vi heier igjen dette tankesettet videre inn i våre myndigheters hoder så de rette beslutninger nå kan tas sett i sammenheng med hva som innbetales i bompenger fra vår kant av byen.La bare lokket bli langt nok og solid nok så det pakker inn E6 fra Karihaugen i nord til gamle Furuset Stadion i sør (IKEA og Cirkle K stasjonen).
Bygg sammenhengende og solid så det blir frigitt flere mål med nye arealer hvor det kan anlegges park, gangveier, sykkeltraseer, samlingspunkter, sittegrupper, parsellhager, lek, trenings- og idrettsområder, ballbinger……
Sett i sammenheng med den kommende byutviklingen i dalbunnen er dette en god start.

Da hadde vi snakket om et skikkelig områdeløft for tusenvis av mennesker som i årevis har slitt med støy og forurensning fra denne gigantveien gjennom dalen!

Nå er det bekreftet at byggetiden og ulempene ikke lenger er til hinder.
Vi gleder oss fortsatt!