kvinnedagen2

Takk til alle kvinner!

I dag feirer vi dere. Dere er våre døtre, søstre, mødre, tanter og bestemødre. Dere er også våre venner, våre kjærester, våre støttespillere og våre kolleger.

Dere er rause, tålmodige, energiske, sta, snille, impulsive og alt annet. Ord kan ikke oppsummere verdien deres, men det vi vet er at verden aldri hadde gått så godt som den gjør i dag om vi ikke hadde dere.

I dag feirer vi dere. Vi feirer den forskjellen dere har gjort gjennom historien, den forskjellen dere gjør i dag, og all den forskjellen dere skal gjøre i fremtiden. Vi feirer dere i medgang og motgang. Vi feirer dere i deres kamper og deres seire.

Kvinnedagen er bare én dag i året, men er likevel en viktig påminnelse om hvor langt vi har kommet og hvor langt vi fortsatt har igjen. Fortsatt er forventningene til kvinner litt annerledes enn forventningene til menn, selv om det ikke er noen grunn til det. Dagen i dag er en påminnelse om at livet til en kvinne ikke alltid har blitt vurdert som like viktig som en manns og hvor mange kamper som har måttet blitt utkjempet for å bevise det motsatte.

I dag vet vi at kvinnekampen langt fra er over. For fortsatt jobber langt flere kvinner enn menn i yrker som har dårligere betingelser og færre muligheter. Kvinner er mer utsatt for vold fra partner. I mange land blir fortsatt jenter giftet bort til menn de ikke kjenner, som er langt eldre enn dem. De får sjeldnere ta utdanning og har færre rettigheter.

Kvinnedagen handler om likeverd. Uavhengig av kjønn, så skal du ha de samme muligheter og rettigheter. Når vi snakker om kvinnedagen, er det også en dag hvor vi ser nærmere på hva det vil si å være menneske og hvordan vi ønsker at det skal være å leve i landet vårt. Hvordan skal livet ditt se ut, og hva må hele samfunnet gjøre for å skape et best mulig liv for alle?

I dag feirer vi Kvinnedagen. Vi gjør det i dag, men tankene og observasjonene vi gjør oss opp i dag, tar vi med oss videre.