Linderud senter planlegges utvidet. Foto: Civitas/Lala. Foto:
Linderud senter planlegges utvidet. Foto: Civitas/Lala. Foto:Bilde 1 av 1

Debatt:

Linderud gård i faresonen