E6 lokk 2023 1
FOTO: Rolf E. Wulff

Miljølokket over E6 på Furuset må på plass nå – vi har ventet lenge nok!

Hva skal til for å få miljølokket på plass?

I områdeplanen for Furuset var Lokk over E6 et kjerneelement for å få til en god byutvikling i området. Intensjonen med lokket var i sin tid å redusere støyen fra E6 i området, samt å binde sammen områdene på nedsiden og oversiden av E6. Dette ville også binde sammen Furuset og Ellingsrud – og det ville gi en lettere adgang til Østmarka fra Furuset. I arbeidet med Områdeplanen for Furuset var det mange ambisjoner og kreative ideer som ville kunne gitt dette boligområdet et virkelig løft.

Vi som deltok fra beboersiden på Furuset så for oss en framtid der vi var kvitt støyen fra E6.

Slik har det ikke gått – men vi håper fortsatt på anstendighet, rettferdighet og vilje til å bygge gode samfunn på begge sider av byen! Dersom vi ser på den finansielle innsatsen gjennom bompenger og prioritering av tiltak for denne byen – kan det se ut til at vi får lite igjen av pengene vi skyter inn i bompengekassa.

Nå må det bli Groruddalens tur – og vi må kunne forvente resultater for hele dalen! I sine prioriteringer holder AP Trondheimsveien høyt på sin liste. Det er bra – men skal en god byutvikling lykkes i Groruddalen må vi kunne forvente at politikerne ser konsekvenser og har et helhetsperspektiv, slik at gevinster på den ene siden av dalen ikke gir negative utslag for den andre siden. Det er grunn til å anta at en oppgradering av Trondheimsveien til bygate vil overføre trafikk fra Trondheimsveien til E6. Dette forsterker behovet for Lokk over E6 ved Furuset. Ære være de politikerne fra forskjellige partier som løfter våre saker og som forstår konsekvenser og evner å se framover. Groruddalen utgjør en stor del av Oslo med sine 140 000 innbyggere! Vi har ventet lenge nok!

Mansoor Hussain (Ap) ga i Avisa Oslo sommeren 2022 uttrykk for at partikollega og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård burde komme på banen når det gjaldt saken om Lokk over E6. Samferdselsministeren tok ingen ball, men sendte den til en av statssekretærene som viste til at saken ikke ligger i NTP, men er en sak for Oslopakke 3! Mansoor Hussains utfordring til Nygård var å skjære gjennom – og bruke politisk vilje til å få lokket på plass. Det hører også med til historien at Groruddalen Miljøforum ba om et møte med samferdselsministeren i brev datert 11. mars 2022. Vi fikk verken svar på vår henvendelse eller noe møte! Det må være lov å gi uttrykk for at verken dette eller partiets holdning til et miljølokk over E6 styrker tilliten til et parti som i utgangspunktet skulle ha grunnlag for en stor oppslutning i dalen.

– Vi blir sviktet gang på gang

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg gir i avisa 2. august uttrykk for at det er et mål for Oslo Høyre at Furuset-lokket kommer på plass. For øyeblikket har Høyre vinden i ryggen i valget. Dersom partiet vinner valget, forventer vi at Miljølokket blir en realitet!

Siavash Mobasheri i Rødt har forbilledlig løftet fram Groruddalssakene i valgkampen. Vi håper at Groruddalen utgjør en så stor del av Oslos innbyggere – at også andre partier vil løfte fanen for at Miljølokk over E6 også kan bli en realitet og ikke forbli et løfte på papiret!

Vi sender den utfordringen videre – både til samferdselsministeren og til samtlige av de politiske partiene og politikerne som i dag stiller til valg i Oslo. Vi har ventet lenge nok – vis at dere mener alvor – sats på Groruddalen – bidra til at våre hjertesaker blir prioritert. Miljølokket over E6 må på plass nå!