TRYGGERE SKOLEVEI: Politikere, foreldre, skoleansatte og elever kan glede seg. Etter mange, mange år med forsøk på utbedring av skoleveien ved Høybråten skole, er det nå klart at Bymiljøetaten vil gjøre Bergtunveien enveiskjørt. Her med Rashid Nawaz (f.v.), Jorid Næss-Torheim, Ricke Müller, Maren Møller og Ingvild Møller.
TRYGGERE SKOLEVEI: Politikere, foreldre, skoleansatte og elever kan glede seg. Etter mange, mange år med forsøk på utbedring av skoleveien ved Høybråten skole, er det nå klart at Bymiljøetaten vil gjøre Bergtunveien enveiskjørt. Her med Rashid Nawaz (f.v.), Jorid Næss-Torheim, Ricke Müller, Maren Møller og Ingvild Møller.Bilde 1 av 2
STOR SEIER: Jorid Næss-Torheim (t.v.) og Rashid Nawaz (Ap) gleder seg over at Bergtunveien blir enveiskjørt av hensyn til elevene på barneskolen. Det har vært en lang kamp.
STOR SEIER: Jorid Næss-Torheim (t.v.) og Rashid Nawaz (Ap) gleder seg over at Bergtunveien blir enveiskjørt av hensyn til elevene på barneskolen. Det har vært en lang kamp.Bilde 2 av 2

Foreldre og elever har blitt hørt: Skoleveien blir endelig tryggere

I årevis har foreldre, barn og skoleansatte hatt hjertet i halsen like før skoledagen starter. De trange gatene på Høybråten har vært en konstant konkurranse mellom parkerte biler og møtende trafikk, ofte på bekostning av myke trafikanter. Nå kan skuldrene snart senkes.

– På morgenen har det skjedd noen ganger at folk har kjørt på fortauet fordi det kommer en annen bil. Da må vi av og til hoppe i grøfta for å komme oss unna. Og hvis jeg går hjem fra skolen med venninnene mine, så tør vi ikke å gå i veikanten. I stedet så ender vi opp med å gå bak hverandre, sier Maren Møller i klasse 6D på Høybråten skole.

Hun går til og fra skolen, men det er ikke alltid like trygt. Spesielt er problemet stort vinterstid. Høybråten får ofte mye snø på vinteren. Når det brøytes, blir veibanen enda smalere enn den er i dag.

– Høybråten er ikke bygd for biler, kommenterer BU-leder i Bydel Stovner, Rashid Nawaz (Ap).

Bergtunveien endres

FAU ved skolen har kjempet for endring i en årrekke. Dagens leder i FAU, Jorid Næss-Torheim, kom inn i FAU da datteren begynte i 1. klasse. Hun er nå syvendeklassing.

– Helt siden starten av, og lenge før jeg kom inn, har FAU jobbet med å få ned trafikken og få tryggere skolevei. Jeg tror at etter at bomringen kom, så har det blitt mer internkjøring i området, sier Næss-Torheim.

Det har ført til flere kampanjer både i regi av skolen og FAU og senere i regi av NAF. Nå har arbeidet endelig båret frukter.

– Nå har vi endelig fått enveiskjøring i Bergtunveien. I år blir det to ganger 17. mai! sier Nawaz fornøyd.

Utrygg skolevei

Ricke Müller er rektor på skolen. Hun har selv fulgt med når elever har kommet gående til skolen midt i kaoset av foreldre som haster med å få levert barna på skolen før skoledagen begynner.

– Det er en utrygg skolevei, slår Müller fast.

Hun har stor tro på at grepet om å omgjøre Bergtunveien til enveiskjørt vil bidra enormt til trafikksikkerheten for barna.

– Dette er utvilsomt nødvendig. Det vil gjøre veien mer oversiktlig for alle, mener hun.

– Jeg forstår at noen må kjøres til skolen, men i dag er det mange foreldre som kjører barna fordi skoleveien oppleves som utrygg. Det får vi nå forhåpentligvis gjort noe med, understreker Næss-Torheim.

Foreldrene stiller opp

Ønsket om å få mindre trafikk forbi skolen rundt start og slutt på skoledagen har ført til enormt mange kampanjer. Skolen har sendt ut skolemeldinger med påminnelser til foreldre om at barna gjerne må gå til skolen. Foreldre har stått opp tidlig og kommet sent på jobb for å tre på seg neongule vester og stå vakt i morgentimene.

– Jeg vil berømme foreldrene på Høybråten som har stilt opp på kampanjer og som har jobbet for dette, sier Ingvild Møller.

Siden skolen ble bygd lenge før bil var allemannseie, er det ikke plass til at alle kan leveres og hentes på skolen. At hovedveien ved skolen nå blir enveiskjørt, gir bedre plass. Skolen, FAU og foreldre håper at det vil gå relativt smertefritt når endringen kommer.

– Her har det vært enveiskjørt før, så mange av dem som har bodd her lenge husker det. Nå har vi fått en seier, men jeg holder igjen den største jubelen til skiltene er her, sier Næss-Torheim lurt.

Det er ventet at skiltene om enveiskjøring vil komme opp i løpet av de neste ukene, men nøyaktig når er foreløpig usikkert.

Takket være FAU

Nawaz er tydelig på at det er FAU ved skolen som skal ha æren for at Bymiljøetaten nå går med på endringen i Bergtunveien og roser dem for innsatsen.

– Kombinasjonen av foreldreengasjement og politisk interesse fra bydelen har gjort nytten her. Det viser at det nytter å si fra, da vil ting skje, sier BU-lederen.

Bydelen ønsker nå innspill fra samtlige skoler om hvordan trafikksikkerheten til deres elever kan bedres. Signalet fra BU-lederen er at det nå skal rustes opp for alle sånn at flere kan ta beina fatt til og fra skolen.

– Vi har ingen barn å miste, understreker Nawaz.