SAMLINGSPUNKT: Møtet holdes i Ellingsrud kirke.
SAMLINGSPUNKT: Møtet holdes i Ellingsrud kirke. FOTO: Caroline HammerBilde 1 av 1

Mindre bruk og kast!

Hva kan vi gjøre for å oppnå mer gjenbruk og kaste mindre? Vi kaster hvert år tonnevis med ting og tang som er fullt brukbart, men som går rett til forbrenning. Dette er sløsing med ressurser som vi må forsøke å unngå.

Mengden grovavfall fra borettslag og sameier er stor, men gjenvinningsgraden er liten. Mye brukbart går hvert år rett i komprimatorbilen, blir knust og brent. Vi ønsker å bidra til at det kastes mindre, sorteres bedre og gjenvinnes mer. Bør vi slutte med komprimatorbilen? Hva er i så fall alternativene? Lokale ombruksstasjoner hvor vi kan levere inn brukbare ting og eventuelt ta med noe vi trenger hjem kan være en god løsning. Slike ombruksstasjoner har vist seg å være populære mange steder.

Det er behov for informasjon og avklaring av regelverk og ansvarsforhold. Det er også behov for samarbeid mellom kommunen, private aktører, borettslag/sameier og beboere for å få til bedre løsninger på kort og lengre sikt. 

Ellingsrud velforening inviterer til åpent møte for å drøfte disse spørsmålene. Møtet finner sted onsdag 30. august 2023 kl. 19.00 i Forandringshuset, Ellingsrud kirke (underetasjen). Borettslag og sameier er spesielt invitert, men møtet er åpent for alle interesserte.

Som innledere/paneldeltakere har vi invitert Oslo kommune v/Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Bymiljøetaten og byråd for miljø og samferdsel samt private avfallsaktører. Møteleder er Joachim Sandvik Mikkelsen, fagrådgiver avfall og sirkulærøkonomi fra Naturvernforbundet. 

                                                                     

Astrid Kjellevold, Bjørn Edvard Engstrøm, Bjarne Hjeltnes

Ellingsrud velforening (arr.kom.)