Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Nei til statlig regulering i sykehussaken

Oslo trenger nye sykehus. I bystyret har vi nå venta lenge på reguleringssaken for nye Aker og Rikshospitalet. Forrige uke tok saken en drastisk vending.

Fra Stortingets talerstol sier Arbeiderpartiets helseminister Kjerkol klart og tydelig at hun om nødvendig vil overstyre Oslo bystyre i denne saken. Hun er villig til å ta i bruk statlig regulering for å få gjennom regjeringas planer for våre nye sykehus.

Er det mulig? Mindretallsregjeringa fra Ap/Sp kan da ikke overkjøre Oslo på et område hvor kommunen opplagt har reguleringsmyndighet? Dette er våre framtidige sykehus. Vi kan ikke godta det. Her må Kjerkol og Støre ta seg ei bolle og tenke seg om en gang til!

Det er nå snart seks år siden daværende helseminister Høie godkjente Helse Sør-Østs ønskeplan for de nye Oslo-sykehusene: Nye gigantsykehus på Aker og Gaustad og nedlegging og salg av Ullevål sykehus. Siden har Helse Sør-Øst jobbet utrettelig for å realisere planen ingen liker.

Det har vært motbør og humper hele veien. Det er krevende å finne ny plass for alt som i dag foregår på Ullevål. I tillegg er det mye nytt som skal inn i et moderne sykehus. De nye bygningene eser ut og blir enorme. Tomtene på Aker og Gaustad blir for små. Motstanden mot dette hodeløse prosjektet har økt i styrke etter som nye vansker har dukket opp. De ansattes fagforeninger har protestert hele veien. Planene vil ikke gi oss fullverdige sykehus, mener de.

Et flertall i Oslos befolkning redde Ullevål sykehus. Nye sykehusaksjoner har grodd fram og øker i tilslutning. Sammen med alle fagforeningene innen helse har det grodd fram en sterk og bred allianse som ikke vil ha regjeringas planer.

Aker sykehus venner er en viktig del av denne alliansen. ASV kjemper for å gjenreise Aker sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen. Men om Ullevål sykehus legges ned, vil bare halve Groruddalen få plass på nye Aker. Vi er imot å legge all psykiatri langs Ring 3 ved Sinsenkrysset, og vi står derfor sammen med de andre sykehusaksjonene for å redde Ullevål, bevare Rikshospitalet og Gaustad psykiatriske sykehus.

I Oslo bystyret har flertallet innsett at Helse Sør-Østs og regjeringas planer ikke vil sikre byen gode, nye sykehus. Bystyreflertallet har bedt om at muligheten for å bygge ut på Ullevål må utredes. Regjeringa har foreløpig ikke lyttet. De planene vi hittil har sett, har et flertall i bystyret gått mot. Nå ser vi fram til at Plan- og bygningsetaten skal gjøre sine vurderinger og sende planen til behandling i bystyret.

Etter flere mislykka forsøk klarte endelig Helse Sør-Øst før jul å oversende sine siste reviderte planforslag for nye Aker og Gaustad til Plan- og bygningsetaten i Oslo, antakelig den mest profesjonelle og kompetente reguleringsetaten vi har her i landet.

Etaten skal nå gå gjennom disse planene, påse at de holder seg innafor vedtatte lover og kommunale bestemmelser og gi sin vurdering før de sendes over til bystyret for endelig politisk behandling. Underveis har Plan- og bygg vært kritisk til flere av Helse Sør-Østs løsningsforslag og kommet med råd om endringer som må til for å få planen gjennom. Kanskje derfor helseminister Kjerkol er så hissig på at staten skal overta?

Mange husker hvor sterkt Senterpartiet gikk ut i valgkampen i sykehussaken, ikke minst i denne avisa. Senterpartiet skulle redde Ullevål og sørge for at Groruddalen samla fikk lokalsykehuset sitt på Aker. I Hurdalsplattforma ble de overkjørt.

Den vedtatte planen skal gjennomføres, står det der. Dermed går den nye regjeringa for nye sykehus akkurat slik Helse Sør-Øst og tidligere helseminister Høie ville ha dem. Samtidig føyer de til at de vil sørge for at «hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus». Men det blir å forlede folk!

Helse Sør-Østs plan er tydelig her: Bydelene Grorud og Stovner skal tilhøre Ahus fram til fase to av utbyggingen står ferdig. Det vil si tidligst i 2035! Om denne fase 2 noen gang vil bli realisert, kan likevel ingen si sikkert i dag.

Bystyreflertallet er ikke på linje med regjeringa her. Før jul vedtok et samla Oslo bystyre (minus Høyre) å si et tydelig nei til statlig regulering.

Tirsdag sist uke møtte de samme partiene opp foran Stortinget for å gjøre Helse- og omsorgskomiteen der oppmerksom på bystyrets vedtak før de skulle inn i salen. Her stod et Rødt-forslag mot nedlegging av Ullevål sykehus på saklista, og det var her Kjerkol varsla at hun var klar for å ta i bruk statlig plan.

Nå, uka etter, er jeg enda mer opprørt. Nå vet jeg at Kjerkol allerede uka før hadde tatt initiativ til statlig regulering innad i regjeringa. Regjeringa er i gang. Men det er sterk uro der inne. Foreløpig står ikke regjeringa samla bak Kjerkol. Ikke alle der inne vil overprøve lokaldemokratiet.

Vil Senterpartiet, som gikk så sterkt ut i valgkampen, virkelig være villig til å la seg overkjøre av Ap enda en gang? Og hva mener grunnplanet i Arbeiderpartiet om dette? Å overstyre Oslo i sykehussaken er å kjøre over folk flest i Oslo. Det haster å få Kjerkol til å legge bort ideen om statlig overstyring. Jeg vil oppfordre alle til å si klart fra: Nei til statlig regulering. Ikke overstyr lokaldemokratiet. Vi vil ikke ha regjeringas håpløse sykehusplaner.