Rikshospitalet

Helikopter Ullevål og Rikshospitalet

Helikopterplattformer på Rikshospitalet. Utbyggerne må ta ansvar for plassering og virkning på omgivelsene

Aker sykehus (illustrasjonsbilde).

Sykehusutbyggingen i Oslo  – har det noe å si hvem du stemmer på i kommunevalget? 

Artikkelforfatterne har gjennom lang tid engasjert seg i debatten rundt sykehus-utbyggingen i Oslo, der ett av kravene har vært «Hele Groruddalen sammen til Aker», men det er ikke plass til all virksomhet på Aker og Gaustad. Derfor må Ullevål beholdes. Randi Werner-Erichsen t.h. på bildet. Foto:
Groruddalsdebatt:

Hvordan blir Oslo-sykehusene? Sett fra to forskjellige verdener

Randi Werner-Erichsen Foto:
Groruddalsdebatt:

Status for nye OUS på Gaustad og Aker viser at prosjektet må legges bort

Foto:
Groruddalsdebatt:

Nei til statlig regulering i sykehussaken