Aker sykehus (illustrasjonsbilde).
Aker sykehus (illustrasjonsbilde). FOTO: Øystein KiellandBilde 1 av 1

Sykehusutbyggingen i Oslo  – har det noe å si hvem du stemmer på i kommunevalget? 

Det er valg igjen. 

Regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har overstyrt bystyret og Oslos lokaldemokrati og gått til statlig regulering av utbyggingen av Oslo universitetssykehus, Nye OUS. Det er vedtatt en statlig reguleringsplan som det skal bygges etter på Gaustad/Rikshospitalet og Aker. Ullevål skal legges ned.

– Oslo arbeiderparti har en snedig vri på opplegget i sitt valgprogram. Oslo-partiet vil ha tre statlige sykehus i Oslo: Aker, Rikshospitalet og Ullevål. De er fornærmet for at Oslo sitt lokaldemokrati er overkjørt med statlig regulering. 

Oslo Ap vil arbeide aktivt overfor Helse Sør-Øst for å sikre nødvendige spesialisthelsetjenester for Oslos befolkning. – Det ser vi at de har gjort på den måten at de lojalt  følger opp regjeringens planer ved avstemninger i bystyret som har med statlig utbyggingsplan for Nye OUS å gjøre. Og DET er ikke med å bevare og utvikle Ullevål.

Denne dobbelt-holdningen har ledelsen i Oslo Ap overfor sine velgere, for å få med seg den velgerkategorien som vil beholde Ullevål.

Høyre er i opposisjon nå, både i bystyret og i Stortinget, men deres regjering vedtok «målbildet» – planene som det nå er vedtatt statlig reguleringsplan for. Høyres bystyrerepresentanter stemmer også for Nye OUS i alle forslag som har med det å gjøre.

Hvorfor ikke gjøre det DU kan for å beholde et bystyreflertall som siden 2019 har gått imot «målbildet» Nye OUS med de muligheter de har hatt? 

Stem ikke H og Ap, men på andre partier. Alle disse «Ullevålkameratene» har for en ukes tid siden fortalt pressen og Oslo-borgerne at de står sammen fremdeles. INP som er nykommer har fortalt i en stor annonse at de ikke vil ha monstersykehusene på Gaustad og Aker.

Bakgrunn – og noe om status idag

Høyre og Arbeiderpartiet er for at sykehusene skal drives etter helseforetaksloven, som kom i 2002. De regionale helsefortak står ganske fritt til å bestemme hvordan sykehusvesenet, med de underliggende sykehusene, som er helseforetak, skal drives. For å bygge må de ha lånebevilgning fra Stortinget.

Driftsutgifter og lønninger, vedlikehold og nybygg går over samme budsjett. OUS er planlagt å få 6 mrd i årlige utgifter til renter og avdrag. Nå før man er i gang med hovedutbyggingen skal det spares til en egenkapital de ikke har. Da forstår man at det blir mindre penger til pasientbehandling, lønninger og driftsmidler. Personalet presses. 

Vi har alt sett i noen år at kommunene får ansvaret for stadig sykere pasienter.

Byggeprosjektet Nye OUS, med hovedutbygging på Nye Rikshospitalet/Gaustad og på Nye Aker, er ikke kommet i gang. Det pågår ombygginger, påbygginger, rokeringer og riving i prosjektet Rokade C 1 på Rikshospitalet, Rh. Byggesakene i rokadeprosjektet må behandles av Oslo Plan- og bygningsetat, PBE. Det er en liste over disse sakene, betegnet Rikshospitalet, i PBEs Saksinnsyn.

Vi ser på to av sakene, først sak 202218626, midlertidig helikopterplattform for nytt redningshelikopter AW 101. Det må lande ved akuttavdelingen til sykehuset som skal behandle de hardt skadde. Man har «glemt» å utrede slik helikopterplattform før de nå statlige reguleringsplanene ble lagt. 

Bruk av den nå aktuelle plassen, H4 i nord, må føre til stenging av det mye brukte naturområdet Gaustadskogen med turvei B1. H4 vil også ødelegge Friluftssykehuset og naturområder i nord. 

Utbyggingen av Nye OUS må stoppes, da kan det muligens finnes en brukbar landingsplass til et nødvendig minimum av landinger ved Rikshospitalet. Flest mulig landinger med hardt skadde må foregå på et Ullevål som bevares og utvikles. 

En annen problemsak er planlagte midlertidige påbygg på taket på C2-C6,  av Rikshospitalet, som ikke er planlagt for påbygg. Her må kontrollberegnes og evt. forsterkes for å oppfylle krav til bæreevne. Adm. dir. i HSØ uttalte på forrige styremøte: Jamen – det faller da ikke ned?

Byggesakene i hovedutbyggingen skal også behandles av PBE.

Det er dystre utsikter for gjennomføring av både saksbehandling og bygging når man ser på PBEs dagsaktuelle liste Rikshospitalet i Saksinnsyn, som bare omfatter forprosjektet der, Rokade C1. 

Utbyggingen av Nye OUS er bevist å gi for liten kapasitet.

Utbyggingsplanene for Nye OUS må stoppes og statlig reguleringsplan frafalles. En reell utredning må foretas: Av Ullevål som regionsykehus, Aker som lokalsykehus og Rikshospitalet fortsatt som nasjonalt spesialsykehus. 

Godt valg!

Bente Odner (arkitekt MNAL) og Randi Werner-Erichsen (cand. pharm., cand. mag.)