KUN FOR LEK: Ikke nok med at man har ventet på det lovede Stovner bad i minst 40 år. Når det en dag kommer er det så nedskalert at det ikke kan brukes til idrett. Det håper Kari Leer Backe-Hansen, daglig leder i SK Speed, at man kan få reversert før spaden settes i jorda. Foto: Sweco (ill. av svømmehallen) / Akers Avis Groruddalen
KUN FOR LEK: Ikke nok med at man har ventet på det lovede Stovner bad i minst 40 år. Når det en dag kommer er det så nedskalert at det ikke kan brukes til idrett. Det håper Kari Leer Backe-Hansen, daglig leder i SK Speed, at man kan få reversert før spaden settes i jorda. Foto: Sweco (ill. av svømmehallen) / Akers Avis GroruddalenBilde 1 av 1

Svømmeklubben Speed «slår alarm»:

Oslo kommune bruker flere hundre millioner på et idrettsanlegg som ikke er tilrettelagt for idrett

Nye Stovner bad bruker flere hundre millioner på et idrettsanlegg som ikke er tilrettelagt for idrett, uten å ha tatt idretten med på råd. Dette kommer etter at kommunen har gjort den samme feilen med de nye anleggene på både Manglerud og Tøyen.

ETTER NYLIG Å HA DELTATT PÅ Oslo kommunes såkalte brukermedvirkningsmøte om planene for nye Stovner bad, mener vi i Sportsklubben Speed at det er nødvendig å slå alarm på vegne av idretten. Vi ble presentert for et anlegg som i stor grad var viet til «bading» – lek, rekreasjon og «velvære».

Kommunen forklarte at i praksis kunne ingenting forandres, i hvert fall ikke til det bedre. Etter hvert kom det nemlig fram at sannsynligheten for kutt i funksjonaliteten var stor i de kommende budsjettbehandlingene, og at alt i de framlagte tegningene var vernet av kommunen unntatt idrettselementene: hovedbassenget og tribunen.

Stovner bad skal etter planen ha et eget stupbasseng. Men med to (2) avsatser, der den høyeste er en 3 meters fast plattform, er det nærmest bortkastet plass og bruk av penger.

Dette er et tilbud som er meningsløst for idretten og en blek likegyldighet for ungdom som benytter seg av publikumsåpent tilbud.

I UTGANGSPUNKTET ER HOVEDBASSENGET dimensjonert og planlagt å være et 25-metersbasseng med åtte baner, og tribuner til 140 personer. Tribuneplassen er et absolutt minimum og for liten for å kunne arrangere mange typer svømmestevner. Stovner bad ligger i et tett befolket område i Norges største by. Barne- og ungdoms-idretten i Oslo mangler gode anlegg for konkurranser.

KUN FOR LEK: Ikke nok med at man har ventet på det lovede Stovner bad i minst 40 år. Når det en dag kommer er det så nedskalert at det ikke kan brukes til idrett. Det håper Kari Leer Backe-Hansen, daglig leder i SK Speed, at man kan få reversert før spaden settes i jorda. (Ill: Sweco)

KUN FOR LEK: Ikke nok med at man har ventet på det lovede Stovner bad i minst 40 år. Når det en dag kommer er det så nedskalert at det ikke kan brukes til idrett. Det håper Kari Leer Backe-Hansen, daglig leder i SK Speed, at man kan få reversert før spaden settes i jorda. (Ill: Sweco)

Det er for øyeblikket bare Lambertseter bad og Nordtvet bad av kommunale anlegg som kan huse svømmestevner, og disse anleggene er gamle og trange. På et svømmestevne for 10-18-åringer er det normalt 300-400 deltakere som skal ha plass på tribunen sammen med foresatte og trenere.

Dette er som sagt Norges mest folkerike område, og den kapasiteten man får med åtte baner kontra seks baner er helt nødvendig for å gi et godt tilbud innenfor de ulike svømmeidrettene, svømmeopplæring og publikum. Svømmeklubbene i Oslo mangler bassengtilgang/vannflate, og kommunen har ikke et godt publikumstilbud.

DET ER OPPRØRENDE Å HØRE AT TRIBUNER og banekapasitet i hovedbassenget er de eneste stedene man vurderer å kutte i forbindelse med prioriteringer på budsjett, samtidig som kommunen gjør det nærmest klart at kutt kommer.

Svømmeanlegg skal ifølge Kulturdepartementet først og fremst tilgodese idretten, opplæring og folkehelse. For å oppfylle dette, er det nødvendig å beholde hovedbasseng med 8 baner og tribuner som de er, og heller kutte i elementer som ikke tjener disse formålene.

Når det gjelder Stovner bad, vil det være stupebasseng og plaskebasseng. Stupanlegget må ha både 1 og 3 meter svikt hvis anlegget skal være funksjonelt for både idretten og publikum.

NYE TØYENBADET PLANLEGGES, så vidt vi vet, ikke med mulighet for å kunne arrangere konkurranser i 25-meters basseng. Bassenget skal være et 50-meters basseng uten mobil skillevegg som deler bassenget. Dette umuliggjør de fleste konkurranser for barn og unge innenfor svømming.

Vi etterlyser brukermedvirkning i praksis ved prosjektering og bygging av svømmeanlegg, ikke kun brukermedvirkningsmøter som fremstår som rene informasjonsmøter uten noen reell mulighet for medvirkning. Barne- og ungdomsidretten i Oslo trenger anlegg, og det er på høy tid at dette tas til etterretning.