Magnar Sanden, Aktiv trening Romsås

Rosa busser i Grorud og Stovner – er det fortsatt håp i 2024?

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet; Nå har dere sjansen!

«La byens eldre kose seg på de rosa bussene». Det var overskriften i en artikkel i Vårt Oslo 19. juni i år, der avtroppende bystyrerepresentant for Fremskrittspartiet i Oslo, Aina Stenersen, tok til orde for at det er på høy tid at alle eldre i byen får det aldersvennlige kollektivtilbudet Rosa busser. Hun er svært kritisk til at det sittende byrådet har brukt lang tid på å få tilbudet gjort mer tilgjengelig, og beskriver transportordningen som en relativt enkel og billig måte å gi de eldre i byen vår en bedre hverdag på. «Dette er noe som ikke koster mye penger eller burde vært vanskelig å få til, og burde vært prioritert høyere fra dag en», påpeker Stenersen.

Senere hevder Høyres helse- og sosialpolitiske talsperson Hassan Nawas i en artikkel i Aftenposten 7. september at Høyre alltid har vært en aktiv pådriver for Rosa busser, og at de vil vurdere en utvidelse i forbindelse med budsjettprosessen for 2024. Også nestleder i Venstres bystyregruppe, Marit Vea, «støtter ideen» i samme artikkel. Hun finner det urettferdig at eldre i flere bydeler ikke har tilbudet.

Inneværende år ble ordningen utvidet med én bydel; bydel Østensjø. I det (enn så lenge) sittende byrådets budsjettforslag for 2024 foreslås ordningen utvidet med to nye bydeler; Nordstrand og Søndre Nordstrand. Det betyr at i løpet av 2024 vil 9 av 15 bydeler være omfattet av tilbudet. Dessverre er ikke Grorud og Stovner blant de 9 bydelene. Med dagens utvidelsestakt kan det i verste fall ta mange år før vi ser de rosa bussene på veiene i øvre del av Groruddalen!

Kritisk til fremdriften av Rosa busser

Nå gjenstår det å se om de borgerlige partiene «står ved» sine ord, men nå har de i hvert fall mulighet til å vise at de kan gjøre ord til handling! Når ordningen beskrives som en relativt enkel og billig måte å gi de eldre i byen en bedre hverdag på, er det vanskelig å se hvordan de kan forsvare det de selv beskriver som urettferdig forskjellsbehandling av bydelenes eldre og funksjonshemmede innbyggere.

I Helsedirektoratets veileder for kommunene med generelle råd som gjelder voksne og eldre, anbefales alle voksne og eldre å være regelmessig fysisk aktive, og at alle bør gis sikre og like muligheter til å delta i fysisk aktivitet. For personer i bydel og kommune som gjennom sitt virke planlegger for by- og nærområder der voksne og eldre oppholder seg, er rådet tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i trygge omgivelser og på brukernes premisser.

Ved Aktiv trening Romsås er det rundt 200 brukere, hovedsakelig eldre og funksjonshemmede fra Grorud bydel og andre nærliggende bydeler som trener regelmessig, som selv tar ansvar for egen helse for å opprettholde eget funksjonsnivå så lenge som mulig. Det gjør de på eget initiativ uten at det koster bydelen en krone. Deres innsats for å ivareta egen helse vil utvilsomt spare bydelene og kommunen for fremtidige utgifter ved redusert/utsatt behov for pleie og omsorg.

En ny vinter er nært forstående med vær og føre som medfører utfordringer for mange, spesielt for eldre og funksjonshemmede, og mange vil dessverre bli forhindret fra å komme seg til treningen så ofte som de ønsker. Det aldersvennlige transporttilbudet Rosa busser ville utvilsomt vært til veldig stor nytte og glede for disse. «La de eldre kose seg på de rosa bussene», uttalte Aina Stenersen. Ja, kos er viktig! – men dette handler også om mer enn kos! La oss se de rosa bussene rulle rundt på veiene i alle bydelene i 2024.

Lut lei av å vente på rosa busser