Helge Braathen (Naturvernforbundet i Groruddalen) og Sabina Syed (MDG) Foto:
Helge Braathen (Naturvernforbundet i Groruddalen) og Sabina Syed (MDG) Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Sabina Syed og MDG skuffer oss

Det skuffer stort at MDG og stiftelsen til smådyrmottaket fortsatt går for å bygge ned et av de viktigste grønt- områdene på Grorud og at de prøver rettferdiggjøre nedbygginga av Groruddalsnatur med at det finnes svartlistearter på området og at det mangler rødlistearter.

Av svartlisteartene det er snakk om er den med størst skadepotensial (parkslirekne) allerede fjernet av BYM og resten ligger i og ved en villfylling som er på vei til å bli fjerna.

Vi trenger så klart ikke et smådyrmottak for å bli kvitt svartlistearter.

Argumentet med at det ikke finnes rødlistearter på tomta har ingenting med denne saken å gjøre da det som er viktig med tomta det planlegges å bygge ned er at den er en del av et område som strekker seg fra nedsida av shoddyfabrikken og opp til Groruddammen der en rådyrstamme, grevling, rev, ekorn, et stort mangfold av fugler, et utrolig spennende soppområde, en mossaikk av en skog med et rikt artsmangfold som har fått stå urørt og så å si ubesøkt av oss mennesker over lang tid.

Området ved Alnaelva er rett og slett perfekt både i størrelse og i variasjon for artene som lever der, så det å bygge ned tomta ved Karl Floods vei vil være et stort tap for disse artene og deres levested.

Den andre siden av elva er godt tilrettelagt for oss folk med belysning og turvei med plass til større biler.

Vi i Groruddalen har gang på gang blitt lovet av byråd og plan- og bygg at det ikke skal bygges på grønne flater i dalen, kun grå flater samt at de blågrønne dragene skal styrkes så at Biofokus ikke finner rødlistearter på tomta er kun et spill.

Naturvernforbundet jobber for å forsvare grøntområdene i dalen, hvis disse må inneholde rødlistearter for å forhindre de rødgrønnes nedbygging av Groruddals-naturen kan vi like gjerne kapitulere med en gang.

Naturvernforbundet i Groruddalen har hatt et håp om at Harald Nissen ved smådyr- mottaket og MDG faktisk klarte å forstå dette sjøl og dermed takke nei til kommunens «gavetomt» og selv var aktive ved å finne en tomt som ikke bygger ned Groruddals natur.

Flaenjordet

Flaenjordet