Bjørn E. Engstrøm og Heidi Trøen, Groruddalen Miljøforum.
Bjørn E. Engstrøm og Heidi Trøen, Groruddalen Miljøforum. FOTO: Privat

Skjevbelastning og skjevfordeling av bompengene:

Det er feil i innlegget til Hartvig Opsjøn som vi ønsker å oppklare

Hartvig Opsjøn har et innlegg i Akers Avis Groruddalen (papiravisa 28.6 og nettutgaven) hvor han uttaler seg om bompengerapporten som Groruddalen Miljøforum (GM) fikk utarbeidet. Det er feil i innlegget til Hartvig Opsjøn som vi ønsker å oppklare.

Opsjøn hevder at «en såkalt sannhet har fått slå rot: 75% av inntektene kommer fra innbyggerne i Oslo Øst sine passeringer i bomringene i Oslo». Det er feil. Bompengerapporten fra IAJ Consulting sier ingenting om hvor de som betaler bompenger i bompengestasjonene i Oslo Øst/Groruddalen bor.

Det rapporten sier noe om, er hvor mye som er innbetalt i bompengestasjonene i Oslo Øst/Groruddalen, og det er de tallene som GM etterspurte. Det betyr at bompengestasjonene i Oslo Øst og Groruddalen genererer ca. 75% av inntektene.

Bompengesjokket: Groruddalen Miljøforum roses av mannen bak sjokk-rapporten

For GM er det overordnede fokuset at Groruddalen er det mest trafikkbelastede området i Oslo med 3 motorveier, Alnabruterminalen og mange bilbaserte bedrifter. Behovet for samferdselstiltak er derfor veldig stort, og bomstasjonene her generer enorme inntekter uten at pengene kommer Oslo Øst/Groruddalen til gode i form av konkrete tiltak i våre områder. Pengene går i hovedsak «rett vest». Investeringer som gjelder for hele Oslo-regionen, for eksempel nytt signalsystem for t-banen og generelt vedlikehold av skinnegangene, kan ikke brukes som begrunnelse for ikke å prioritere tiltak i Groruddalen.

Etter at rapporten ble offentliggjort kom det raskt spørsmål om hvem som betaler mest og minst basert på bostedsadresse. Derfor innhentet GM tall fra Fremtind Service som viser det. Tallene fra Fremtind er basert på autopass abonnementer og er helt eksakte. Oversikten har vært offentliggjort i Akers Avis Groruddalen tidligere og er allment kjent. Tabellen viser gjennomsnittlig månedlig bompengebetaling i 2023 fordelt på bydeler i Oslo. På topp er Bydel Bjerke med kr 519,36 pr. mnd. På andreplass Bydel Alna med kr 514,14 pr. mnd. Stovner på 4. plass med kr 483,96 pr. mnd. Bydel Grorud på 7. plass med kr 456,92 pr. mnd.

Når faktafeil blir allment godkjent

De som betaler minst er Vestre Aker med kr 372,29 pr. måned og Ullern med kr 375,18 pr. måned. Tallene viser en klar skjevbelastning i disfavør av østlige bydeler. Snittet i Bærum er 316 kr pr. måned, og Lørenskog kr 411 pr. mnd.

Etter offentliggjøringen ble det avdekket en feil i bompengerapporten: Den har ikke fanget opp at det var færre bomstasjoner før 1.6.2019. Derfor blir fordelingen øst/vest feil før den datoen.

Fordeling Oslo Øst vs Oslo Vest fra 1.6.2019 er derimot så riktig som det er mulig å få den. Helt eksakt blir det ikke grunnet timesregelen. Så fordelingen kan være 70/30 eller 80/20. Rapporten sier 75/25. Utover dette er det ikke avdekket feil i rapporten, og konklusjonene vedrørende skjevfordeling og skjevbelastning blir stående. Dette er kjensgjerninger som verken Opsjøn eller andre kan benekte.

Groruddalen Miljøforum
v/Heidi Trøen og Bjørn Edvard Engstrøm

Kommentarer