Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Stå opp om morran og skaff deg en jobb!

Hvordan kan det ha seg at så mange mennesker i dag lever under forhold som fører til psykiske lidelser, økonomisk eller sosial utenforskap? Kan det være at fattigdommen brer seg?

Endeløse matkøer sammen med stigende ulike forbruksutgifter. Det presser vanlige og litt uvanlige folk. De som tidligere slet med å få endene til å møtes; de trygdede, de arbeidsledige, de på arbeidsavklaringspenger, de uføre, de på minstepensjon og de på sosialstønad, og som nå har det enda vanskeligere enn før.

Debatten om fattigdom og medieoppmerksomheten tyder på at dette er en svært alvorlig situasjon for mange. Nå opplever mange et NAV som er vanskelig tilgjengelig på telefon, eller ved fysisk oppmøte. Dette kan være mennesker som har akutt behov for hjelp til for eksempel mat, strøm eller bolig. Noen blir desperate og frustrerte: Hvordan i all verden skal jeg klare å betale strømregninga når det er ikke noe å kutte i lenger? Barna har sluttet med aktiviteter. Lommepenger kan de glemme. Matpriser og strøm er det eneste som gjelder. Når krybba er tom, så biter hestene.

Skal jeg nå gå på NAV? Dette er ofte det mest smertefulle spørsmålet for den enkelte. Turen bortom NAV sosiale tjenester er en lang vei å gå. Det er ikke bare å søke om livsopphold, og tro at man får det. Nei, først må man utlevere alt det økonomiske, deretter skal en fortelle om hvorfor en sløste bort en kopp kaffe for en måned siden. Neste spørsmål handler om: Er du sikker på at du ikke kan få tak i penger på annen måte? Hvilken annen måte da, å rane en bank eller en nabo? Utføre kriminelle handlinger og/eller selge kroppen? Tankene er tunge for dem det gjelder, og faren for selvdrap er stor.

Kommunen skal forebygge sosiale problemer ved å tilby sosiale tjenester og veiledning ved NAV-kontoret. Og da er det viktig at NAV-kontorene har normal åpningstid, tar imot folk når de trenger det. Og har fagfolk som kan forstå og finne løsninger for den enkelte til riktig tid. Ikke som i dag da det er stengte dører og utilgjengelighet. Dette gjelder alle kommuner. Grorud og Nordre Follo er intet unntak i så tilfelle.

For å sitere Mimmi Kvisvik, leder av FO: «Nå er det mange som ikke får endene til å møtes, som sliter med å sette mat på bordet eller betale strømregningen. Altfor mange møter en låst dør når de ber om hjelp fra det offentlige. Det første vi må gjøre er å sørge for at Nav-kontorene er tilgjengelige for dem som trenger hjelp».

Senere har debatten endret seg til den usosiale arbeidslinjen og fokuset om at arbeidslinjen først og fremst handler om at det skal lønne seg å jobbe. Det er ikke vanskelig å være enig i det. Når vi jobber så tjener vi penger, som gir tilgang til forbruk. Det er også hovedveien til sosial integrering. MEN, hva skjer med dem som ikke kan eller har mulighet til å jobbe? De som vil jobbe, men ikke kan komme inn på arbeidsmarkedet? Og hva med dem som jobber 100 pst. eller mer og fortsatt ikke får endene til å møtes?

Det er skammelig feil at arbeidslinjen har vist seg å være en linje som kun belønner dem med en god betalt jobb. Det skal være likeverdige muligheter for alle: folk i arbeid, skole og annen meningsfylt aktivitet.

Vi finner det nedsettende når den største klokken ringer og høres slik: alt du trenger å gjøre er å stå opp om morran og skaffe deg jobb. Og å jobbe vil få slutt på fattigdommen din! Og dette oppnås ved å holde trygdeytelsene nede.

Arbeidslinjen skal ikke brukes som begrunnelse for meningsløs bruk av jobbsøkerkurs og andre arbeidsmarkedstiltak/rehabiliteringstiltak når disse likevel ikke fører fram til jobb, økning av realkompetanse eller avklaring for trygd. Og at sosialhjelpen i altfor mange tilfeller har vært langvarig, men skal ikke være en langtidsytelse og fattigdomsfelle. Den skal være et kortvarig tilbud til innbyggerne for å ivareta dem i deres vanskelige livssituasjon. Men da må inntektene økes.

Avslutningsvis vil vi poengtere at fattigdom ikke øker evnen til å arbeide. På samme måte som at det å få inntekt til å forsørge seg og sine ikke demotiverer til å skaffe seg arbeid dersom dette er mulig. Det viktigste er at alle har en inntekt som lar dem leve i verdighet, og at de kan delta i lokalsamfunnet som andre innbyggere. Så skaff meg en jobb, eller meningsfylt aktivitet jeg kan klare om jeg kan. Så skal stå opp om morran.