Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Store konserter i Huken slår negativt ut for lokalmiljøet

SV, representert ved byråd Omar Samy Gamal og lokallagsleder Tale Pleym, presenterte fredag 11. november planer om å utrede mulighetene for å arrangere store konserter i Huken. De skriver at Huken først og fremst skal være et grønt friområde, men utelukker ikke at man skal legge til rette for en konsertarena som kan gi rom til de aller største internasjonale artistene.

Som tidligere nevnt i en kronikk her i Akers Avis Groruddalen (14.10.22) ønsker vi i MDG å legge til rette for gode kulturopplevelser rundt oss. Men vi mener at arrangementer på denne størrelsen ikke kommer nærmiljøet til gode. SVs representanter fremstiller det som en bagatell å skulle arrangere en storkonsert eller to i løpet av året. Å tilrettelegge logistikk for 40.000 mennesker er derimot ikke gjort i en håndvending.

Konserter av det kaliberet som SV snakker om arrangeres som regel i sommermånedene, altså i en periode da mange i bydelen vil ønske å bruke lokalmiljøet aktivt. Erfaringer fra andre områder i Oslo med tilsvarende arrangementer, som Ekebergsletta med Tons of Rock, viser at opprigg, nedrigg og annen logistikk beslaglegger friområder og gater i lokalmiljøet i uker før og etter arrangementet. Både forberedelser og trafikken inn på konsertdagene gir et betydelig press på det lokale veinettet, i tillegg til støy, forurensning og andre upraktiske konsekvenser for beboere og natur i nærheten.

MDG mener at det å arrangere de aller største konsertene i Huken i all hovedsak vil slå ut negativt for lokalmiljøet. Derfor støtter vi heller ikke forslaget om å utrede saken videre. Vi håper at også SV kommer til den konklusjonen.