Foto: Fremtind.
Foto: Fremtind.

Verdens beste by – også for bevegelseshemmede

Funksjonshemmedes organisasjoner er tydelige i sin tilbakemelding til Oslo politikerne: Det trengs flere reguleringer på el-sparkesyklene, ikke færre! Det er tidligere stilt krav om at fortau og gågater må være for gående, og at el-sparkesykler ikke bør få lov å kjøre her. El-sparkesykler er tross alt klassifisert som motorvogner. Det er også gjentatte ganger fremmet krav om at el-sparkesykler må få faste parkeringsplasser, slik at de ikke står midt i veien og er til hinder for folk. Slik de parkeres nå, står de i veien for rullestolbrukere, gående, blinde og svaksynte, og personer med rullator eller barnevogn.

Byråd Marit Vea (Venstre) svarer hovedstadens funksjonshemmede ved å ignorere alle tilbakemeldinger og overse rådene fra dem som veit aller best hvordan dette vil påvirke dem. I stedet for å begrense el-sparkesykler, foreslår Vea å øke antall el-sparkesykler i Oslo. Selv om den foreslåtte økningen skal være utenfor ring 3, vil økningen naturligvis medføre at mange kjører el-sparkesykler innafor både ring 1, 2 og 3. 

En rapport fra Transportøkonomisk institutt, som ble lagt frem i februar 2023, viser at syns- og bevegelseshemmede har store utfordringer med å bevege seg i et bybilde med elektriske sparkesykler. Frykten for ikke å komme frem, snuble, bli påkjørt og på andre måter skade seg, trekkes frem. 

Ifølge Oslo skadelegevakt er det ti ganger høyere risiko for å bli skadet i en ulykke med el-sparkesykkel enn med sykkel. Dette kommer i tillegg til alle nesten-ulykkene som bidrar til å skape et utrygt byrom. Det burde selvsagt være slik at blinde og svaksynte, personer som sitter i rullestol, personer med barnevogn eller rullator, kommer i første rekke. Gevinsten av litt raskere såkalt mikromobilitet for en brøkdel av byens innbyggere er ikke stor nok til å rettferdiggjøre begrensning av ferdsel til andregrupper i befolkninga.

Istedenfor å gjøre tiltak slik at landets hovedstad kommer et skritt nærmere å være universelt utformet, og å finne løsninger som gjør at byen vår faktisk følger menneskerettighetskonvensjonen for funksjonshemmede (CRPD), gjør byråden det stikk motsatte: Hun foreslår en økning i antallet sparkesykler, slik at problemet vi har i dag blir verre.

Rødt er krystallklare, vi kan ikke tillate at byen blir mindre universelt utformet og at funksjonshemmede som bor i eller besøker byen vår er utrygge. Vårt standpunkt er at antallet elektriske sparkesykler må reduseres, det må innføres faste parkeringsplasser og byens gågater og fortau skal ikke brukes av elektriske sparkesykler.

Sign.
Rina Wesenberg, rullestolbruker og medlem i Rødt Grorud
Andreas Lindrupsen, svaksynt og vara til BU Bjerke for Rødt
Mari Rise Knutsen, samferdselspolitisk talsperson for Rødt
Siavash Mobasheri, gruppeleder for Rødts bystyregruppe i Oslo og nestleder i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre