Sunniva Myrene Bratsberg (Alna SV), nestleder av Alna bydelsutvalg. Foto:
Sunniva Myrene Bratsberg (Alna SV), nestleder av Alna bydelsutvalg. Foto:Bilde 1 av 1

Refleksjoner:

Vi trenger et bredere tilbud av aktiviteter til ungdom!

Groruddalens fremtid er nettopp ungdommen vår – og vi må få med oss alle.

VI TRENGER AT DE lykkes på skolen, med venner, familie, egne interesser og i valgene de tar som vil påvirke framtiden. Da er samfunnet og organisasjonene rundt oss ansvarlige for å støtte dem underveis. Hjelpe dem til å ta gode valg. Fange dem opp dersom de vingler, og få dem på rett spor igjen.

På skolen hjelper vi mange, men hva med når de kommer hjem? Uka er lang, og ettermiddagene mange. Vi vet at mange lever trangt i Groruddalen, og dette blir særlig utfordrende for ungdom i en fase av livet der de selv skal bli selvstendige mennesker. Når man ikke har noe sted å gå til eller aktivitet å holde på med kan veien til dårlige miljøer kortere.

ONSDAG 16. SEPTEMBER deltok jeg på et seminar på Haugerud skole om hvordan barnevernet får til å jobbe tverrfaglig og oppsøkende med ungdommen i bydelen vår, Alna. Hensikten med seminaret var blant annet at byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) skulle lære mer om hva barnevernet i Bydel Alna får til, og hvordan dette kan overføres til flere bydeler.

Barnevernet jobber for å hjelpe barn og unge. Både de som har det vanskelig i hjemmene sine, men også med at ungdom skal ha meningsfylte aktiviteter, få til skolearbeidet og å ha noen å snakke med. Som en del av seminaret fikk vi høre historier fra ungdommer som fortalte hvordan de har fått ny motivasjon for skole – ved å bli sett og forstått.

Vi fikk høre om hvor viktig de varme voksne i Alna barneverntjeneste er for disse ungdommene. Men ungdommen er også bekymret. Koronapandemien ble gang på gang trukket fram som en grunn til at aktiviteter blir avlyst. At det nå er plass til færre ungdommer på ungdomsklubben. At det er usikkert om det blir leirskole. Og som en av ungdommene sa, så er det så lett det blir tull når man ikke har noe å gjøre.

LØPET AV sommerferien kunne blant annet Alnas idrettsforeninger og ungdomsklubber nesten daglig tilby aktiviteter og steder for ungdommen å være. I tillegg kunne bydelen tilby rekordmange sommerjobber for ungdom. Dette ville ikke vært mulig uten ekstra tildelinger fra Oslo kommune. De ekstra sommeraktivitetene bidro til å gi en meningsfylt sommerferie for mange unge – selv med koronapandemiens bakteppe.

Før sommeren opprettet også Alnas politikere en egen støtteordning for koronatilpassede aktiviteter for barn og ungdom i bydel Alna. Dette gjør at flere organisasjoner kan få til aktiviteter under strengere rammer og med avstandsregler ivaretatt.

NÅ ER HVERDAGEN tilbake, og fritidstilbudene er dermed også redusert. De frivillige organisasjonene gjør mye bra, men ungdommen ønsker seg ennå mer. «Vi vil ha flere grupper!» sa en av ungdommene.

Han siktet til initiativene barnevernet har tatt med å arrangere ungdomsgrupper med aktiviteter ungdommen selv kan velge. Kanskje drar man en gjeng og spiller fotball eller så går man seg en tur sammen. Når noen voksne kan støtte aktiviteten gir det trygghet. Når man har et sted å være gir det ro. Ungdommen har ytret sine ønsker, og ballen er nå sendt videre til oss i politikken. Som lokalpolitiker i bydel Alna må jeg se hvilke nye tiltak vi kan støtte, og hvilke initiativ vi kan løfte for å gi ungdommen flere tilbud.

At man når ut til alle. Vi må støtte ungdomsklubbene slik at de kan gjennomføre sine aktiviteter – selv med restriksjoner av koronaretningslinjene. Vi må sørge for at barnevernet har en god nok bemanning slik at de kan fortsette med å arrangere sine ungdomsgrupper. Vi må støtte idrettsforeningene slik at de kan fortsette – og kanskje gjøre enda mer av alt det gode de gjør i dag. Jeg mener vi må satse på ungdommen, kanskje særlig nå når en uforventet pandemi har snudd opp ned på det meste i samfunnet vårt. Det er tross alt de unge som er fremtiden!