20 ÅRS INNSATS: Lena Sæterli og Amina Mohamoud gleder seg over at velforeningen i 20 år har bidratt til å gjøre Ellingsrud til et bedre sted å bo. Foto: Tom Evensen
20 ÅRS INNSATS: Lena Sæterli og Amina Mohamoud gleder seg over at velforeningen i 20 år har bidratt til å gjøre Ellingsrud til et bedre sted å bo. Foto: Tom EvensenBilde 1 av 2
STOLTE: Lena Sæterli og Amina Mohamoud fryder seg over det gode samarbeidet som har gjort at velforeningen har fått til så mye godt i nabolaget. Foto: Tom Evensen
STOLTE: Lena Sæterli og Amina Mohamoud fryder seg over det gode samarbeidet som har gjort at velforeningen har fått til så mye godt i nabolaget. Foto: Tom EvensenBilde 2 av 2

Ellingsruddagene 2021

20 år med innsats for Ellingsrud

Ellingsrud velforening feirer 20-årsjubileum i år. I løpet av årene har de på vegne av Ellingsrud fått ordnet opp i små og store problemstillinger for å gjøre Ellingsrud til et bedre sted å bo.

En velforening skal sørge for at et område blir et så godt sted å bo som mulig. De skal høre behovene lokalt og bidra til å finne løsninger innenfor deres rammeverk. Det kan bety en telefon til OBOS for å avtale planting av blomster på torget utenfor Ellingsrudåsen senter, eller å skrive innspill til saker som er ute på høring, for eksempel skolebehovsplanen.

– En velforening jobber for et områdes velstand, oppsummerer Lena Sæterli, leder i velforeningen.

Hun påpeker at det kan bety at de organiserer på egen hånd, men også at det kan være aktuelt å samarbeide med andre velforeninger.

– Nå som skolebehovsplanen har kommet ut på høring, vil vi ta kontakt med andre velforeninger og FAU på skolene for å finne ut hvordan vi kan være mest effektive når vi svarer og gir et tydelig «nei» fra Ellingsrud, forklarer hun.

Det er et enormt engasjement på Ellingsrud, og ikke bare i denne saken. Da Ellingsrud kirke ble foreslått nedlagt, var det et samlet Ellingsrud med velforeningen i spissen som bidro sterkt til å bevare den. Opp gjennom årene har også velforeningen fått inn flere forslag fra beboerne på hvordan Ellingsrud kan bli et bedre sted å bo.

Vil bedre området

Sæterli roser bydelen for deres samarbeid, men påpeker at det ikke alltid er like lett å få til større oppgraderinger på Ellingsrud.

– Jeg er veldig pro-Groruddals-satsingen, men vi på Ellingsrud får tilsynelatende ikke ta del. Vi har det tydeligvis for bra her, så gjennomsnittsinntekten ligger over det Groruddals-satsingen har som tak. Vestsiden av Ellingsrud har en langt høyere gjennomsnittsinntekt enn østsiden, og dumt som det høres ut så «ødelegger» det litt for området, sier Sæterli.

Hun påpeker at det er å sette det litt på spissen, men at konsekvensen av at det ikke tas inn i vurderingen hvilke forskjeller som finnes innad gjør at Ellingsrud ikke får ta del i områdeløftet.

– Det er så utrolig mye som kan gjøres om man får den type midler, men som ikke er gjennomførbart med den økonomien som vi har, sier hun.

Sæterli trekker blant annet fram Ellingsrudåsen senter som et område som hun gjerne skulle ha sett bli skikkelig oppgradert. Til det formålet trenger man midler fra områdesatsingen. Selv om velforeningen har gjort litt for å få det penere, kan ikke velforeningen alene gjøre de store tingene. Til det trenger man støtte.

STOLTE: Lena Sæterli og Amina Mohamoud fryder seg over det gode samarbeidet som har gjort at velforeningen har fått til så mye godt i nabolaget.
 Foto: Tom Evensen

STOLTE: Lena Sæterli og Amina Mohamoud fryder seg over det gode samarbeidet som har gjort at velforeningen har fått til så mye godt i nabolaget.
Foto: Tom Evensen

Samler Ellingsrud

Velforeningen har også for vane å arrangere aktiviteter. For noen år siden arrangerte de Grønn Festival, der alt var sentrert på bærekraft og grønne valg. I Ellingsrud kirke ble representanter fra alle de store religionene samlet for første gang. Med det store mangfoldet på Ellingsrud var det viktig å få med alle de religiøse lederne når de arrangerte festivalen, slik at de kunne dele erfaringen med sine menigheter. Sæterli påpeker at velferden i et område ikke bare går på det visuelle, men også kulturlivet.

– Vi samarbeider veldig godt med andre tilbud, som parsellhagen og andelsgården Enga, skolene og fritidsklubben, ramser hun opp.

Det samholdet har blant annet gitt Ellingsruddagen, som etter et års pause nå er tilbake i digital form 12. juni. Den kan man følge på Facebook.

– Vi turte ikke å samle alle på torget med den smittesituasjonen vi har, så da gjør vi det digitalt, forklarer Amina Mohamoud, nestleder i velforeningen.

%7D]Arrangementet på Facebook finner du her!