Fra venstre: Bjørn Engstrøm, Mari Einang og Ahmed Oun er alle tre medlemmer av Andelslandbruk Enga. Foto: Anne Grete Orlien
Fra venstre: Bjørn Engstrøm, Mari Einang og Ahmed Oun er alle tre medlemmer av Andelslandbruk Enga. Foto: Anne Grete OrlienBilde 1 av 1

Åpen dag på husmannsplassen Enga:

300 små og store koste seg i sola

Andelslandbruk Enga startet i 2020, da Forening til minne om Kristian og Øyvind undertegnet en femårs arealleieavtale med BYM om å dyrke grønnsaker og starte et andselslandbruk. Det hele startet noen år tidligere som et innbyggerinitiativ der mennesker i alle aldre fra ulike kulturer samlet seg i et ønske om å bidra til en grønn møteplass og kortreiste grønnsaker. Engasjementet er stort og får mye oppmerksomhet, og medlemmene er vervet fra Ellingsrud og Lørenskog og faktisk unge idealister fra hele Oslo.

Enga betyr fruktbar jord, og etter en utegudstjeneste i april, der sogneprest Klara Vogl velsignet åkeren og stedet, har avlingen blitt rikt velsignet i år. Den røde stua ligger 500 meter fra bebyggelsen i porten av Østmarka og langs en populær grusvei som går inn til Mariholtet sportsstue.

Husmannsplassen Nuggerudengen, eller Enga som den populært kalles, lå under Ellingsrud gård og er over 100 år gammel. Selve huset er vernet på gul liste hos byantikvaren i Oslo og eies av Oslo kommune. Stua er i sin opprinnelige utforming, men er dessverre stengt på grunn av store skader med vann og råte og sprekk i grunnmuren.

Det er to ganger fremmet forslag om å rehabilitere husmannsplassen Enga (ca. 4 millioner kroner) under bystyrets budsjettvedtak senest for 2022-budsjettet, men tiltaket er ikke blitt prioritert.

Bålpanne og aktiviteter på Åpen dag.
 Foto: Anne Grete Orlien

Bålpanne og aktiviteter på Åpen dag.
Foto: Anne Grete Orlien

Det er derimot gledelig at folk ser verdien av tiltaket og strømmet til åpen dag søndag 18. september, og rundt 300 små og store koste seg i sola. Det var mulighet for å møte naboen, slappe av i solsikkeenga eller ta opp poteter og grønnsaker rett fra åkeren.

De som ønsket fikk en smak av honningen som biene på Enga lager. Tiltaket er sosialt og pedagogisk ved at skolehager får en praktisk opplæring i jordbruksaktiviteter. Andelslandbruk Enga har ikke egen gartner eller bonde, men vi lærer og feiler, og i fellesskap bestemmer vi hva som skal dyrkes, og vi deler avlingene.

Delt ansvar og delt risiko. Medlemskap koster 600 kroner i årlig kontingent, og alt som dyrkes går tilbake til medlemmene. Vi ønsker at politikerne nå må få øynene opp for dette viktige tiltaket som på sikt kan bli en grønn møteplass med jordbruk og historisk kunnskapsformidling om stedet og husmannsvesenet.

Mange kom til åpen dag nettopp for å få med seg guidet historisk vandring med Bjørn Edvard Engstrøm.

Grønnsaker rett fra jorda. En fornøyd Anne Grete.
 Foto: Monika Vegstein

Grønnsaker rett fra jorda. En fornøyd Anne Grete.
Foto: Monika Vegstein