SPEILER MANGFOLDET: De ansatte på Ellingsrudåsen skole speiler mangfoldet hos elevene. <br/>
SPEILER MANGFOLDET: De ansatte på Ellingsrudåsen skole speiler mangfoldet hos elevene.
Bilde 1 av 1

Ellingsruddagene 2021

Ellingsrudåsen-elever i 50 år

Samtidig med boligutbyggelsen på 60- og 70-tallet var det også nødvendig med skole. Helt siden da har Ellingsrudåsen skole vært en skole der mangfoldet har stått i særstilling.

Ellingsrudåsen skole åpnet i 1971 under navnet Ellingsrud skole. Skolen var i mange år ledet av rektor Morten Hagen, som kom til skolen i 1979. Hit ble han helt til 2009. Nåværende rektor er Thomas Hansen, som begynte i jobben for to og et halvt år siden. Lenge trodde både rektoren og de andre ansatte at skolen var bygd i ’72. Da det viste seg ikke å stemme, måtte de kaste seg rundt i planleggingen.

Siden skolen ble åpnet har den blitt utvidet, og det er planer om å bygge nytt bygg for å utvide kapasiteten. Planene er i skolebehovsplanen forsinket til 2027.

– Ellingsrudåsen har alltid vært et mangfoldig område med mange ulike kulturer, forklarer Hansen.

Helt fra de første boligblokkene ble bygd, har området hatt en betydelig andel beboere med flerkulturell bakgrunn. Det gjenspeiler seg også i skolen. Hansen anslår at nærmere 70 prosent av elevene snakker et annet språk hjemme enn de gjør på skolen. Det skaper noen helt egne muligheter for skolen.

Mangfold

Det er ikke bare blant elevene det er stort mangfold. Flere av de ansatte på skolen har også flerkulturell bakgrunn. Hansen mener at det er en av skolens styrker.

– Mangfoldsarbeidet er det jeg er mest stolt av. Med så mange ulike kulturer er det viktig å lære barna at det ikke finnes «oss og dem», men at de alle har mer til felles enn de har motsetninger. I tillegg er det stort mangfold også hos de ansatte, så de kan kjenne seg igjen i voksenpersonene på skolen, forklarer han.

Hansen forklarer at skolen forsøker ikke å være så opptatt av forskjeller, men heller la skolen være et samlende sted. Det innebærer blant annet å la skolen være åpen utenfor skoletiden. Da får elevene et trygt sted å være.

– Foreldrene setter veldig pris på å få tilbudet om skole til sine barn. En del av dem kommer fra kulturer der skole og utdanning ikke prioriteres så høyt, så når barna deres får gå på skolen, ser vi at de setter det veldig høyt, sier han.

Ellingsrudåsen skole kan dermed viske ut en del av forskjellene mellom elevene og samle elevene på tvers av kultur.

– Jeg mener at skolens samfunnsoppdrag er størst og viktigst på steder der man må jobbe samlende. Den gir mer enn bare undervisning, sier Hansen.