Birgit Jøkling var i mange år dirigent for Groruddalen Arbeiderkor. Her med sitt trekkspill under Steinhoggerfestivalen på Grorud.
Birgit Jøkling var i mange år dirigent for Groruddalen Arbeiderkor. Her med sitt trekkspill under Steinhoggerfestivalen på Grorud. FOTO: Hj. Kielland jr.

Til minne om Birgit Jøkling:

En siste sangerhilsen: Birgit Jøkling bisettes i dag klokka 14.00

Det var trist å få beskjed om at Birgit Jøkling nå er død og særdeles vanskelig å lage et kortfattet resyme over en person som har betydd så mye for oss.

Birgit begynte som dirigent for Groruddalen Arbeiderkor på tidlig 1990-tall og valgte å tre av i 2015. Hun kom fra en musikalsk familie og var godt kjent med korets eksistens som gjorde det lett å takke ja til jobben da koret trengte ny dirigent.

Birgit var en ordentlig grorudjente. Oppvokst og levd hele livet i Groruddalen. Hun var tidlig kjent som en svært habil trekkspillspiller og underholdt med glede, sang og musikk både i Groruddalen og ellers i landet, så mange glade danseføtter har vært under bevegelse ledet av Birgit på trekkspill.

For oss som sangere i Groruddalen Arbeiderkor var hun kjent som en svært ivrig og bestemt dirigent som viste hvordan ting skulle fremføres for å få fram budskap og betydning av det vi skulle synge, en dame som spredde glede og en som var svært glad i arbeidersangen.
Birgit var stolt når hun dirigerte 1. maidagssang, Frihetens Forpost samt mange av de flotte skattene vi har å øse av i arbeiderbevegelsen og det spredde seg til oss sangere og publikum.

Hun var også initiativtakeren til allsangkveldene på Grorud 30. april. Hun ville dele sanggleden med flere enn de faste korsangerne. Som kvinne tok hun ikke æren for dette og fikk det heller ikke, men den egentlige æren for denne flotte tradisjonen ligger hos henne.

Hun fikk også til et samarbeid med Grorud kirke, Grorud partilag og oss 1. mai, og i år var gleden stor for oss som var til stede da hun dukket opp for å høre på oss.

Birgit har fått Grorud bydels kulturpris. Dette var en velfortjent tildeling for alt hun har bidratt med i sang og glede for bydelens befolkning, men også langt utenfor bydelens grenser.

Birgit bidro med koret også under den årlige Steinhoggerfestivalen med Steinhogger-tablået, hvor det var skreddersydd musikk som fortalte om hvordan det var å bo og vokse opp på Grorud på 1930-tallet, folk kunne bare lukke øyne og høre på teksten og toner fra trekkspillet så var de til stede i fortellingen.

Birgit dro med seg noen av korets medlemmer med rundt om på de forskjellige sykehjemmene rundt i Groruddalen, noe både pasienter, ansatte og vi satte stor pris på.

I tiden Birgit dirigerte Groruddalen Arbeiderkor var koret stadig på farten og så uredd hun var, så ble ingen oppdrag for stort eller for lite – Gleden var alltid å fremheve musikk og sang.

Vi hadde mange oppdrag for arbeiderbevegelsen som eksempel kan nevnes: LO Kongressen, arrangementer i både regi av parti, fagbevegelse og 1. mai i Oslo domkirke hvor Tænd varder, Brend Sol, Samholdsangen ble dirigert på en særdeles stødig måte som gjorde at tekst og budskapet nådde frem, også litt morsomme oppdrag som kan nevnes er Korets bidrag under Dan Børges TV program klassefesten når Jens Stoltenberg var hovedperson.

Til minne om Birgit Jøkling. – Jeg så opp til henne som mitt forbilde

Vi var stadig på farten i inn og utland, tur til Salzburg og stadige turer til sangervenner i Telemark og Østfold.

Birgit var alltid til stede som dirigent, men også som gledesspreder med trekkspillet og hennes smittende humør. Det hendte noen ganger at vi hadde det mer moro i garderoben med Birgit og trekkspillet enn på selve arrangementet. Da sluttet vi selvsagt og deltok i det offisielle arrangementet. Det ble aldri kjedelig og stille perioder med Birgit. Trekkspillet og allsangen var alltid på lur. Vi kan nok takke Birgit for at vi stadig ble invitert rundt om i landet.

Vi som sangere tenker i dag på hennes nærmeste som har mistet sin kjære mor, bestemor, oldemor og alt hun var for dem. Vi vil også alltid ha Birgit i våre hjerter og minnes alt det gode hun ga oss som sangere.

Vi er evig takknemlig for det du gjorde for oss og vi lyser fred over ditt gode minne.

Takk!

En siste sangerhilsen fra Groruddalen Arbeiderkor
Rolf, Kjell, Sigurd, Magnar, Per F., Per L., Øyvind, Arvid, Jan Fredrik, Jan Henrik, Henrik og Bjørn

---

Birgit Jøkling bisettes fra Grorud kirke fredag 24. mai kl. 14.00.