Birgit Jøkling

Fra bisettelsen i Grorud kirke, ledet av prest Tone Marie Falch og  diakon Birgit Kinn Hanstensen. (Foto: Hj. Kielland jr.)

Birgit Jøkling til minne, bisett frå Grorud kyrkje 24. mai

Birgit Jøkling var i mange år dirigent for Groruddalen Arbeiderkor. Her med sitt trekkspill under Steinhoggerfestivalen på Grorud.
Til minne om Birgit Jøkling:

En siste sangerhilsen: Birgit Jøkling bisettes i dag klokka 14.00

Birgit Jøkling slik vi husker henne med trekkspillet.

Til minne om Birgit Jøkling. – Jeg så opp til henne som mitt forbilde