I mange år var det Guris oppgave å legge ned krans (og holde tale) ved minnesmerket over de falne 
fra Grorud under 2. verdenskrig. Det skjer alltid
i Kirkeparken på 17. mai.
I mange år var det Guris oppgave å legge ned krans (og holde tale) ved minnesmerket over de falne fra Grorud under 2. verdenskrig. Det skjer alltid i Kirkeparken på 17. mai.

Groruds Grand old Lady

Guri Elisabeth Bramness. Født 7. mai 1932. Sovnet stille inn den 29. oktober etter et langt og mangfoldig liv. Guri var en av de få urinnvånere i Groruddalen.

Et yrkesliv som lege og spesialist i sosialmedisin fra 1968. I 1978 mottok Guri Kongens fortjenstmedalje i gull for beste vitenskapelige arbeid – «Variert trening III» – som ble til boken «Trygd eller arbeid».

Som leder og styremedlem i Selskapet til Grorud Vel. I 2010 ble hun tildelt Bydel Groruds kulturpris for sitt arbeid. Her på Grorud har hun ordnet med svært mange saker. Alt for at det skulle være trivelig og en god plass å vokse opp.

Guri Elisabeth Bramness var svært klok og kunnskapsrik. Vi er mange som har hatt glede og nytte av å kjenne henne og å kunne få råd og innspill i vårt lokalsamfunn.

Guri har hatt del i og ansvar for mange av Selskapet til Grorud Vels tiltak, for eksempel flomlys til Grorud kirke, oppgradering av Alnaelva fra Huken og etter hvert helt ned til fjorden, hyggelig vei langs elva, Hølaløkka park og støtte til Falkberget-bysten i Grorudveien 5.

Mange husker også Guri Bramness for at hun i mange år hver 17. mai la ned krans ved bautaen for de falne.

Vi lyser fred over Guri og takker for alt hun har fått til.

Bodil Nordvik
leder Selskapet til Grorud Vel

Leif-Runar Forsth
leder Oslo Velforbund