40 ÅR MED KIRKE: Det var god stemning hos de som deltok på gudstjeneste sist søndag, her er de samlet på gresset mellom kirken og sentret. Foto: Tom Evensen
40 ÅR MED KIRKE: Det var god stemning hos de som deltok på gudstjeneste sist søndag, her er de samlet på gresset mellom kirken og sentret. Foto: Tom EvensenBilde 1 av 2
ANTALLBEGRENSNING: Det er fortsatt begrenset hvor mange som kan være med på gudstjenestene, men det ble en fin søndag for prest Heinke Foertsch. Foto: Tom Evensen
ANTALLBEGRENSNING: Det er fortsatt begrenset hvor mange som kan være med på gudstjenestene, men det ble en fin søndag for prest Heinke Foertsch. Foto: Tom EvensenBilde 2 av 2

Ellingsruddagene 2021

Historien om Ellingsrud kirke

I år er det også markering av at Ellingsrud kirke er 40 år. Kirken ble offisielt vigslet av daværende biskop Andreas Aarflot 14. juni 1981 kl. 10.00. Samme dag kl. 13.00 ble kirkens første konfirmantkull konfirmert i det splitter nye kirkebygget. Konfirmantene utsatte vårkonfirmasjonen dette året for å kunne konfirmeres i eget bygg. Kirken ble en «kirke for alle» en «folkets og lokalsamfunnets kirke».

Det hele startet rundt 1971-1972 i forbindelse med at folk flyttet inn i de nye blokkene på Karihaugen. Kirkens Bymisjon ansatte i 1972 Eivind Willoch som drabantbyprest i Ellingsrud menighetskrets som formelt lå under Høybråten menighet. Han samlet folk rundt seg, og det ble etablert et kirkerom i den såkalte kirkekjellern i en av blokkene på Karihaugen. Det ble også etablert et eget kirkekontor i en av de andre blokkene.

Drabantbyprest Eivind Willoch ble i 1979 avløst av drabantbyprest Trond Tveit Selvik. Selvik satte i gang arbeidet med å få bygget et eget kirkebygg på en tomt som var avsatt rett ved siden av Ellingsrudåsen senter.

Sokneprest Lorentz Ulrik Pedersen hadde allerede på slutten av 1960-tallet sørget for at det ble avsatt tomt for kirkebygg i reguleringsplanen for Ellingsrud.

Kirken ble kjent for å være en liberal kirke hvor det var «høyt under taket» i dobbelt forstand. Ellingsrud menighet har i mange år arrangert blant annet «Skeiv messe» som har tiltrukket seg blant annet lesbiske og homofile fra hele Oslo. Kirken har i stor grad blitt brukt til konserter og møtevirksomhet for blant annet borettslag og sameier, noe som har gitt kirken en unik tilknytning til lokalmiljøet.

ANTALLBEGRENSNING: Det er fortsatt begrenset hvor mange som kan være med på gudstjenestene, men det ble en fin søndag for prest Heinke Foertsch.
 Foto: Tom Evensen

ANTALLBEGRENSNING: Det er fortsatt begrenset hvor mange som kan være med på gudstjenestene, men det ble en fin søndag for prest Heinke Foertsch.
Foto: Tom Evensen

Ellingsrud menighet ble løsrevet fra Høybråten menighet i 2003 som eget sokn, og kirkebygget ble da omgjort fra kapell til soknekirke. Bodil Slørdal ble menighetens første sokneprest. Biskop Ole Christian Kvarme kom på bispevisitas i 2009.

Ellingsrud menighet ble slått sammen med Furuset menighet fra 1. januar 2013, og det nye soknet fikk derved både Ellingsrud kirke og Furuset kirke.

Arbeidet med den såkalte «Kirkebruksplanen» skapte mye uro fra 2018. Flere kirker i Oslo ble «fristilt» for utleie for å spare utgifter og for å få inn leieinntekter til drift av de kirkene som ikke ble berørt av fristillingen.

Forslaget om å fristille Ellingsrud kirke førte til en sterk mobilisering i lokalmiljøet med aksjonsgrupper og flere folkemøter både med politikere og ansatte i kirken. Ellingsrud kirke ble «fristilt» som soknekirke i juni 2019 for å leies ut til Kirkens Bymisjon. Bymisjonen sa imidlertid nei til å leie. Dette førte til at vedtaket om fristilling av Ellingsrud kirke ble reversert ved et nytt vedtak i februar 2020 slik at kirken igjen ble soknekirke i Ellingsrud og Furuset menighet.

For tiden pågår det arbeid med å etablere et Forandringshus i underetasjen i kirken som skal drives av KFUK/KFUM som et aktivitetstilbud særlig til litt eldre ungdom. Det er planlagt oppstart etter sommeren/høsten 2021.